Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
2004, Tom 47, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wyciąg z protokołu posiedzenia Rady Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW z dnia 24 lutego i 23 marca 2004 r. Arkadiusz Domaszk Julian Kałowski s. 7
Uchwała nr 10 Roman Bartnicki s. 8
Laudacja na cześć Jego Eminencji Ks. kardynała Edwarda M. Egana wygłoszona przez Promotora podczas wręczenia metropolicie nowojorskiemu dyplomu Doktora honoris causa Uniwersytetu Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Julian Kałowski s. 9-14
Małżeństwo i rozwód : wyzwanie dla Ameryki Edward Egan s. 15-20
Sprawozdanie z uroczystości nadania doktoratu honoris causa Jego Eminencji Kardynałowi Edwardowi M. Eganowi Arcybiskupowi Metropolicie Nowego Jorku Bożena Szewczul s. 21-24
Posłannictwo świeckich w Kościele w świetle II Polskiego Synodu Plenarnego Jan Dyduch s. 25-38
Od obowiązku do prawa w myśleniu o prawie Tomasz Gałkowski s. 39-65
Istotne elementy życia konsekrowanego według instrukcji "Rozpocząć na nowo od Chrystusa" Bożena Szewczul s. 67-96
Ordynariusz a "Delicta graviora" zarezerwowane Kongregacji Doktryny Wiary Dariusz Borek s. 97-146
Punkty katechetyczne w diecezji łomżyńskiej po 1945 r. Witold Jemielity s. 147-191
Konferencja z okazji 25. rocznicy sakry biskupiej Księdza Kardynała Józefa Glempa Prymasa Polski Bożena Szewczul s. 193-201
Wkład Jego Eminencji Księdza kardynała Józefa Glempa do nauki prawa rzymskiego Antoni Dębiński s. 203-208
Kardynał Józef Glemp jako prawodawca na IV Synodzie Archidiecezji Warszawskiej Janusz Gręźlikowski s. 209-226
Idea odrodzenia w duszpasterskiej działalności błogosławionego arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Archidiecezji Warszawskiej Teresa Frącek s. 227-256
Budowa Świątyni Opatrzności Bożej a teologia Opatrzności Jana Pawła II Janusz Strojny s. 257-271
Kapituła Kampinosko-Bielańska podjęciem tradycji kamedulskiej na Bielanach Aleksander Seniuk s. 273-278
"Univerzita a Cirkev na začiatku tretieho milénia", Zenon Grocholewski, Ružomberok 2002 : [recenzja] Julian Kałowski Zenon Grocholewski (aut. dzieła rec.) s. 279-284
"Litispendencja w procesie kanonicznym", Marta Greszata, Lublin 2003 : [recenzja] Janusz Gręźlikowski Marta Greszata (aut. dzieła rec.) s. 284-289
"Oddanie i wytrwałość. Recepcja II Polskiego Synodu Plenarnego", red. Wojciech Góralski, Henryk Seweryniak, Warszawa 2004 : [recenzja] Janusz Gręźlikowski Wojciech Góralski (aut. dzieła rec.) Henryk Seweryniak (aut. dzieła rec.) s. 289-293
"Struktury kolegialne w Kościele partykularnym. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych TN KUL i Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie", Tarnów 2004 : [recenzja] Janusz Gręźlikowski s. 293-298
"Aspetti giuridico-etici dei trapianti di organi nella legislazione canonica e civile (verso una cultura del dono)", Wiesław Regliński, Roma 2003 : [recenzja] Adam S. Ornatek Wiesław Regliński (aut. dzieła rec.) s. 298-300
Krajowa Konferencja Kanonistów poświęcona problematyce współdziałania Kościoła i państwa na rzecz rodziny Józef Wroceński s. 301-310
Doktorat ks. Jerzego Adamczyka Bożena Szewczul s. 311-313
Doktorat Pawła Sobczyka Bożena Szewczul s. 313-316
Doktorat ks. Józefa Ciupaka Bożena Szewczul s. 316-318
    Zacytuj
  • Udostępnij
Nowi magistrzy prawa kanonicznego Bożena Szewczul s. 319-322