Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1997, Tom 40, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znaczenie pojęcia osoby w kanonicznym porządku prawnym Remigiusz Sobański s. 3-13
La dignità umana come la base dei diritti foundamental dell'uomo negli accordi internazionali Józef Krukowski s. 15-22
Synod diecezjalny - narzędziem odnowy Kościoła partykularnego Jan Dyduch s. 23-36
Celebracja święceń (kanony : 1008-1011 && 1-2) Marian Pastuszko s. 37-124
Prawodawstwo Konferencji Episkopatu Polski i Prymasów w zakresie sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego Zbigniew Janczewski s. 125-202
Nauczanie religii w formie obligatoryjnej w umowach konkordatowych z państwami europejskimi Krzysztof Warchałowski s. 203-238
Dziesięciny kościelne w Królestwie Polskim Witold Jemielity s. 239-262
"Personalità e soggettività nell'ordinamento canonico. Aanalisi storico-critica dei cc. 96, 11 del CIC 1983", Józef Rapacz, Roma 1995 : [recenzja] Remigiusz Sobański Józef Rapacz (aut. dzieła rec.) s. 263-265
"Uscita definitiva dall'istituto religioso dei professi di voti perpetui. Evoluzione storica e disciplina attuale", Janusz Kowal, Roma 1997 : [recenzja] Julian Kałowski Janusz Kowal (aut. dzieła rec.) s. 265-270
"Prawo kanonizacyjne według ustawodawstwa Jana Pawła II", Henryk Misztal, Lublin 1997 : [recenzja] Wojciech Góralski Henryk Misztal (aut. dzieła rec.) s. 270-274
"Służba i dialog. Materiały II Międzynarodowego Sympozjum Prawa Zakonnego (Lublin, 17-18 X 1994)", pod red. Bronisława W. Zuberta i Elżbiety Szczot, Lublin 1996 : [recenzja] Julian Kałowski Elżbieta Szczot (aut. dzieła rec.) Bronisław Wenanty Zubert (aut. dzieła rec.) s. 274-279
"Die kirchliche Stiftung in der Bundesrepublik Deutschland. Eine Untersuchung zur rechtlichen Identität der kirchlichen Stiftung staatlichen Rechts mit der kanonischen Stiftung", Evelyne D. Menges, St. Ottilien 1995 : [recenzja] Remigiusz Sobański Evelyne D. Menges (aut. dzieła rec.) s. 279-281
"Najświętsza Eucharystia według Kodeksu prawa kanonicznego Jana Pawła II", Marian Pastuszko, Kielce 1997 : [recenzja] Zbigniew Janczewski Marian Pastuszko (aut. dzieła rec.) s. 281-284
"Prawo międzynarodowe publiczne", Magdalena Sykulska, Gdańsk 1996 : [recenzja] Krzysztof Warchałowski Magdalena Sykulska (aut. dzieła rec.) s. 284-288
"Czynniki dezintegracji współczesnej rodziny polskiej", Władysław Majkowski, Kraków 1997 : [recenzja] Józef Wroceński Władysław Majkowski (aut. dzieła rec.) s. 289-293
"El error que determina la voluntad. Can. 1099 del CIC de 1983", Piotr Majer, Pamplona 1997 : [recenzja] Tomasz Gałkowski Piotr Majer (aut. dzieła rec.) s. 293-297
"Causae Polonae coram Sacra Romana Rota XV-XVII saec. Explanatio processuum et regestra documentorum", Christina Bukowska-Gorgoni, Roma 1995 : [recenzja] Tomasz Gałkowski Christina Bukowska-Gorgoni (aut. dzieła rec.) s. 297-301
"La cremazione nel diritto canonico e civile", Z. Suchecki, Città del Vaticano 1995 : [recenzja] Anna Pikulska-Robaszkiewicz Zbigniew Suchecki (aut. dzieła rec.) s. 301-303
Ogólnopolskie Sympozjum Kanonistów : Akademia Teologii Katolickiej - Wydział Prawa Kanonicznego, Warszawa, 11 III 1997 r. Krzysztof Warchałowski s. 305-310
Kongres SIHDA w 1996 r. Wiesław Mosakowski s. 310-312
Doktorat Ks. Zbigniewa Grochowskiego Józef Wroceński s. 313-314
Nowi magistrzy prawa kanonicznego Józef Wroceński s. 314-316
Nostryfikacje Józef Wroceński s. 316