Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1968, Tom 11, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Osobowość prawna Kościoła katolickiego w świetle konstytucji "Lumen gentium" Remigiusz Sobański s. 3-18
Reforma Kongregacji św. Oficjum Tadeusz Pieronek s. 19-35
Kongregacje dekanalne w archidiecezji warszawskiej przed stu laty Hieronim Eugeniusz Wyczawski s. 37-56
Powstanie i rozwój właściwości sądów kościelnych w Polsce Ignacy Subera s. 57-80
Śmierć O. Maksymiliana Kolbe w świetle prawa kanonicznego Joachim Roman Bar s. 81-154
Suspensa Marian Mychra s. 155-227
Nabycie posiadania i jego utrata : Założenia ogólne Stanisław Kołodziejski s. 229-249
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 1. Motu proprio "Pro comperto sane" dotyczące udziału niektórych Biskupów Diecezjalnych w Kongregacjach Kurii Rzymskiej w charakterze członków Edward Sztafrowski (tłum.) s. 251-254
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 2. Konstytucja Apostolska "Regimini Ecclesiae universae" - o Kurii Rzymskiej Edward Sztafrowski (tłum.) s. 255-302
Przegląd treści "Acta Apostolicae Sedis" z 1967 r. Jan Zubka s. 303-314
"Bibliographia synodotum particularium", Jacobus Theodorus Sawicki, Vaticana 1967 : [recenzja] Joachim Roman Bar Jacobus Theodorus Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 315-317
"Roczniki teologiczno-kanoniczne", t. XIII, zeszyt 5, Lublin 1966; "Roczniki teologiczno-kanoniczne", t. XIV, zeszyt 5, Lublin 1967 Ferdynand Pasternak s. 317-327
"De Ecclesiae tributorum iure in vigenti disciplina", Antonio Mauro, Romae 1966 : [recenzja] Czesław Świniarski Antonio Mauro (aut. dzieła rec.) s. 327-328
Zakony męskie w Polsce w 1967 r. Ferdynand Pasternak s. 329-342
Zakopny żeńskie w Polsce w 1967 r. Joachim Roman Bar s. 343-357
Wykaz treści dziesięciu roczników (1958-1967) kwartalnika "Prawo Kanoniczne" Joachim Roman Bar s. 359-371
Jubileusz Ks. Prof. Stefana Biskupskiego i Ks. Prał. Kaźmierza Karłowskiego Marian Mychra s. 373-377
Z praktyki śadowej : Z najnowszych wyroków Roty Rzymskiej Kaźmierz Karłowski s. 379-383
Z praktyki śadowej : Odrzucenie skargi powodowej na podstawie art. 64 Instrukcji "Provida" Edward Sztafrowski s. 383-385
Nadesłano do Redakcji s. 385