Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
2013, Tom 56, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kształt Prawny Konferencji Episkopatu Polski Jan Dyduch s. 3-15
Pojęcie domu zakonnego i jego znaczenie w życiu zakonnym Bożena Szewczul s. 17-39
Wiara jako zasadniczy warunek przyjęcia sakramentu chrztu Zbigniew Janczewski s. 41-61
Urząd rektora sanktuarium Jerzy Adamczyk s. 63-89
Eutanazja : grzech i przestępstwo Grzegorz Leszczyński s. 91-104
Teologia prawa Tomasz Gałkowski s. 105-125
Statut i Regulamin Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie z 2002 r. Marek Stępień s. 127-143
Prawo do życia, jego nienaruszalność i nierozporządzalność : aspekty prawno-karne Helena Pietrzak s. 145-164
Okoliczności wyłączające bezprawność we włoskim prawie karnym Karolina Rudzińska s. 165-191
"La libertà religiosa nei trattati dell’Unione Europea. Genesi, attualità e prospettive", Piotr Lewandowski, Romae 2010 : [recenzja] Tomasz Gałkowski Piotr Lewandowski (aut. dzieła rec.) s. 193-196
"Disturbi del comportamento alimentare e matrimonio canonico", C. Barbieri, M. Tronchin, Roma 2010 : [recenzja] Ginter Dzierżon C. Barbieri (aut. dzieła rec.) M. Tronchin (aut. dzieła rec.) s. 196-199
"Diritto e religione nell’islam mediterraneo. Rapporti nazionali sulla salvaguardia della libertà religiosa: un paradigma alternativo?", red. A. Ferrari, Bologna 2012 : [recenzja] Ginter Dzierżon A. Ferrari (aut. dzieła rec.) s. 199-203
"Kapłaństwo posługi", red. A. Skorupa, A. Słowikowska, Lublin 2012 : [recenzja] Bożena Szewczul A. Skorupa (aut. dzieła rec.) A. Słowikowska (aut. dzieła rec.) s. 203-207