Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1997, Tom 40, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ks. Prof. Tadeusz Pawluk (1928-1996) Józef Wroceński s. 5-11
Wykaz publikacji ks. prof. dra hab. Tadeusza Pawluka Józef Wroceński s. 13-22
Niezmienność i historyczność prawa w Kościele : prawo Boże i prawo ludzkie Remigiusz Sobański s. 23-44
Poszanowanie godności osoby ludzkiej w kanonicznym prawie małżeńskim Wojciech Góralski s. 45-55
Działalność Rady Kapłańskiej Archidiecezji Krakowskiej za czasów Kardynała Karola Wojtyły Jan Dyduch s. 57-70
Nominacje biskupów w świetle prawa kanonicznego i praktyki dyplomatycznej Józef Wroceński s. 71-101
Uprawnienia Konferencji Biskupów w zakresie prawa o sakramentach św. Zbigniew Janczewski s. 103-114
Indult eksklaustracji w normach Kodeksu Prawa Kanonicznego i praktyce Kurii Rzymskiej Janusz Kowal s. 115-146
Przyczyny wydalenia z instytutu zakonnego Piotr Stasiński s. 147-173
Sakrament małżeństwa : fundament teologiczny prawodawstwa kościelnego Zenon Grocholewski s. 175-200
Znaczenie osobowości kandydata do małżeństwa w świetle obowiązującego prawa kanonicznego Ryszard Sztychmiler s. 201-217
Strój duchownych w Królestwie Polskim Witold Jemielity s. 219-231
Osobowość prawna nasciturusa w prawie kanonicznym i polskim Lucjan Świto s. 233-248
Osoba ludzka a "ius trium liberorum" Maria Zabłocka s. 249-254
"Postumus" w "Noctes Atticae" Aulusa Gelliusa Jan Zabłocki s. 255-262
Człowiek a wszechobecność zagrożenia : rozgraniczanie społecznej i sakralnej przestrzeni we wczesnym Rzymie Ryszard Pankiewicz s. 263-279
Favor debitoris? Anna Pikulska-Robaszkiewicz s. 281-287
"Il "quid ius" nella realtà umana e nella Chiesa", Tomasz Gałkowski, Roma 1996 : [recenzja] Remigiusz Sobański Tomasz Gałkowski (aut. dzieła rec.) s. 289-293
"Das Recht der Kirche", Libero Gerosa, Paderborn 1995 : [recenzja] Remigiusz Sobański Libero Gerosa (aut. dzieła rec.) s. 294-298
"Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico", T. 1-5, obra dirigida y coordinada por A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez Ocaña, Pamplona 1996 : [recenzja] Piotr Majer Angel Marzoa (aut. dzieła rec.) Jorge Miras (aut. dzieła rec.) Rafael Rodríguez Ocaña (aut. dzieła rec.) s. 299-301
"Laien als Träger von Leitungsgewalt? Eine Untersuchung aufgrund des Codex Iuris Canonici", Thomas A. Amann, St. Ottilien 1996 : [recenzja] Remigiusz Sobański Thomas A. Amann (aut. dzieła rec.) s. 301-307
"Kościół warmiński a polityka wyznaniowa po II wojnie światowej", Andrzej Kopiczko, Olsztyn 1996 : [recenzja] Tadeusz Płoski Andrzej Kopiczko (aut. dzieła rec.) s. 307-309
"La cultura nelle "Noctes Atticae"", Maria Laura Astarita, Catania 1993 : [recenzja] Jan Zabłocki Maria Laura Astarita (aut. dzieła rec.) s. 310-312
Kanonistyka drugiej połowy XX wieku Tomasz Rozkrut s. 313-318
Doktorat ks. Zbigniewa Janczewskiego Józef Wroceński s. 319-320