Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1984, Tom 27, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Formacja kanonistyczna w seminariach duchownych Tadeusz Pawluk s. 3-15
Historia kodyfikacji i charakterystyka nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego Ferdynand St. Pasternak s. 17-29
Biskup diecezjalny a wyższy przełożony instytutu życia konsekrowanego Marian Al. Żurowski s. 31-41
Realizacja uprawnień kościelnych w konkretnej rzeczywistości społeczno-kulturalnej Marian Al. Żurowski s. 43-52
Diecezjalna Rada Duszpasterska i Rada Kapłańska : (wzajemne relacje) Jan Dyduch s. 53-76
Władza spowiednika w zakresie odpuszczania grzechów i kar według nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego Wojciech Góralski s. 77-87
Procesy małżeńskie w świetle Kodeksu Jana Pawłą II Tadeusz Pawluk s. 89-107
Prawny aspekt powołania świeckich w nauczaniu Soboru Watykańskiego II Jan Dyduch s. 109-147
Statuty synodalne legata Jakuba z Leodium Wojciech Góralski s. 149-171
Problematyka uchwał synodalnych biskupa Porfiriusza Skarbka Ważyńskiego Józef Łapiński s. 173-196
Actio commodati w prawie rzymskim Jan Słonina s. 197-222
Idee przewodnie nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego Remigiusz Sobański s. 223-234
Eklezjologia nowego Kodeksu na przykładzie pierwszej księgi Remigiusz Sobański s. 235-248
Rola polityczna Kościoła Walenty Wójcik s. 249-265
"Commento alla nuova legislazione per le cause dei santi", Fabjan Veraja, Roma 1983 : [recenzja] Zenon Grocholewski Fabjan Veraja (aut. dzieła rec.) s. 268
"Inventory of the Historical Archives of the Sacred Congregation for the Evangelization of Peoples or "De Propaganda Fide"", Nikolas Kowalsky, Josef Metzler, Rom 1983 : [recenzja] Zenon Grocholewski Nicholas Kowalsky (aut. dzieła rec.) Josef Metzler (aut. dzieła rec.) s. 268-269
"Schematyzm Diecezji Tarnowskiej 1983", T. 1-2, pod red. Jana Rzepy, [Tarnów] : [recenzja] Tadeusz Pawluk Jan Rzepa (aut. dzieła rec.) s. 269-270
"La teoria del justo precio corriente en los moralistas españoles del Siglo de Oro", Abelardo del Vigo Gutiérrez, Burgos 1979 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Gutiérrez Gutiérrez (aut. dzieła rec.) s. 270-273
"La cuestión social y la ciencia de la administración", Jesŭs Jorge Perdom Rangel, México 1981 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Jesŭs Jorge Perdom Rangel (aut. dzieła rec.) s. 274-276
Konstytucja Apostolska "Divinus perfectionis Magister" dotycząca nowego prawodawstwa w procedurze spraw kanonizacyjnych Jan Paweł II Leonard Paweł Flisikowski (tłum.) s. 277-282
Normy dotyczące spraw kanonizacyjnych, które winny być zachowane w dochodzeniu diecezjalnym Traian Crisan Pietro Palazzini s. 283-289
Dekret ogólny dotyczący spraw Sług Bożych, których proces toczy się aktualnie w Świętej Kongregacji Traian Crisan Pietro Palazzini Leonard Paweł Flisikowski (tłum.) s. 289-290
XVII sympozjum naukowe Stowarzyszenia Kanonistów Kanadyjskich (11-14 X 1982) Zenon Grocholewski s. 291-293
Ogólnopolskie sympozjum naukowe kanonistów zorganizowane przez Wydział Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w dniu 2 maja 1983 r. Stanisław Nowak s. 293-308
Sekcja Kanonistów na Kongresie Teologów Polskich : (Lublin, 14-16 września 1983) Marian Rola s. 308-311