Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1960, Tom 3, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kodeks Prawa Kanonicznego Stefan Biskupski (tłum.) s. 3-32
    Zacytuj
  • Udostępnij
Pomoc świecka dla sądownictwa kościelnego w Polsce średniowiecznej Walenty Wójcik s. 33-61
Święcenia w prawie kanonicznym Władysław Szafrański s. 63-144
Urząd dziekana w rozwoju historycznym Marian Przybyłko s. 195-272
Woźny sądowy, pisarz i tłumacz w prawie beatyjnym Marian Przybyłko s. 273-280
Drugi Sobór Watykański a zjednoczenie chrześcijan Wschodu i Zachodu Mirosław Szegda s. 281-310
Dochody kościelne pod zarządem witrykusów w polskim ustawodastwie synodalnym Stefan Sołtyszewski s. 311-333
Zarząd majątkiem kościelnym w kanonicznym ustawodastwie powszechnym Stefan Sołtyszewski s. 335-346
Synody warszawskie Witold Malej s. 347-366
Aktualny stan prawa beatyfikacyjnego w Polsce Zygmunt Ruszczak s. 367-372
Z przygotowań do II-go Watykańskiego Soboru Powszechnego Stefan Sołtyszewski s. 373-376
Z przygotowań do Soboru Wszechprwosławnego Mirosław Szegda s. 376-379
Apollinaris Ignacy Subera s. 380-388
Z najnowszych orzeczeń Trybunału Roty Rzymskiej Kaźmierz Karłowski s. 389-395
"Ekskomunika", Marian Alfons Myrcha, Warszawa 1959; "Interdykt", Marian Alfons Myrcha, Warszawa 1960; "Depozycja i degradacja", Marian Alfons Myrcha, Warszawa 1961 : [recenzja] Joachim Bar Marian Alfons Myrcha (aut. dzieła rec.) s. 396-397
"Ekskokunika, Interdykt, Depozycja i Degradacja", Marian Alfons Myrcha, Warszawa 1959-1961 : [recenzja] Kaźmierz Karłowski Marian Alfons Myrcha (aut. dzieła rec.) s. 397-399