Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 39
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
2008, Tom 51, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sylwetka Ks. prof. dra hab. Mariana Pastuszki Zbigniew Janczewski s. 5-6
Wykaz publikacji Ks. prof. dra hab. Mariana Pastuszki Józef Wroceński s. 7-14
Formalny akt odstąpienia od Kościoła katolickiego w świetle Listu okólnego Papieskiej Rady do Spraw Tekstów Prawnych z dnia 13 marca 2006 roku Wojciech Góralski s. 15-28
Eklezjologia i prawo a działalność ekumeniczna Kościoła katolickiego Tomasz Gałkowski s. 29-77
Obowiązek troski władzy kościelnej o zabezpieczenia utrzymania osobom, które zostały usunięte z urzędu (kan. 195 KPK) Ginter Dzierżon s. 79-90
Formacja alumnów wyższych seminariów duchownych do korzystania ze środków społecznego przekazu w misji Kościoła Arkadiusz Domaszk s. 91-106
Synod Biskupów wyrazem troski o Kościół powszechny Jan Dyduch s. 107-118
Obowiązki pasterskie biskupa diecezjalnego Józef Wroceński s. 119-145
Konstytutywne elementy domu zakonnego Marek Saj s. 147-166
Ewangeliczna rada czystości a obowiązek doskonałej wstrzemięźliwości w celibacie (kan. 599 KPK Bożena Szewczul s. 167-190
W kierunku antropologii prawa własnego instytutu życia konsekrowanego Wojciech Necel s. 191-208
Bierzmowanie - sakrament chrześcijańskiej dojrzałości, czy pożegnania z Kościołem? Zbigniew Janczewski s. 209-225
Kapłańska cześć dla Eucharystii Jan Krajczyński s. 227-250
Bezkarne powodowanie nieważności małżeństwa? Remigiusz Sobański s. 251-259
Charakterystyka rekursu do II sekcji Sygnatury Apostolskiej Grzegorz Leszczyński s. 261-274
Przyczyny nieusuwalnej i usuwalnej nieważności wyroku w kanonicznym procesie małżeńskim Urszula Nowicka s. 275-297
Włocławska Kapituła Katedralna na tle aktualnych norm prawnych odnośnie kapituł kanonickich Janusz Gręźlikowski s. 299-330
Metropolie łacińskie w Polsce (1000-2008) Witold Jemielity s. 331-351
Zabiegi Stolicy Apostolskiej o utrzymanie Unii z 1596 r. na podstawie unickiej diecezji chełmskiej w XIX wieku Józef Łapiński s. 353-370
Wolność sumienia i religii w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - postulaty Kościoła katolickiego Paweł Sobczyk s. 371-383
Prawda w świetle znowelizowanego kodeksu postępowania cywilnego Aleksandra Brzemia-Bonarek s. 385-397
"Prawo rodziny do opieki duszpasterskiej", Jan Krajczyński, Warszawa 2007 : [recenzja] Henryk Stawniak Jan Krajczyński (aut. dzieła rec.) s. 399-402
"Odnowiona struktura posługi diakona w świetle pasterskiej władzy biskupa i prezbitera według nauki Soboru Watykańskiego II. Studium teologiczno-prawne", Paweł Małek, Kraków 2008 : [recenzja] Józef Wroceński Paweł Małek (aut. dzieła rec.) s. 402-407
"Klauzule odsyłające w konkordatach z Hiszpanią i z Polską", Bogusław Trzeciak, Lublin 2007 : [recenzja] Józef Wroceński Bogusław Trzeciak (aut. dzieła rec.) s. 407-412
"La dimension juridique des sacraments", Éric Besson, Roma 2004 : [recenzja] Jan Krajczyński Éric Besson (aut. dzieła rec.) s. 412-416
"Liturgy and law. Liturgical law in the system of Roman Catholic Canon Law", John M. Hueles, Montréal 2006 : [recenzja] Zbigniew Janczewski John M. Hueles (aut. dzieła rec.) s. 417-419
"Compendio di diritto amministrativo canonico", Jorge Miras, Javier Canosa, Eduardo Baura, Roma 2007 : [recenzja] Grzegorz Leszczyński Eduardo Baura (aut. dzieła rec.) Javier Canosa (aut. dzieła rec.) Jorge Miras (aut. dzieła rec.) s. 419-422
"Prova e difesa nel processo di nullità del matrimonio canonico. Temi controversi", Manuel Jesús Arroba Conde, Roma 2008 : [recenzja] Grzegorz Leszczyński Manuel Jesús Arroba Conde (aut. dzieła rec.) s. 422-425
"Porozumienia w sprawie regulacji stosunków między państwem i niekatolickimi związkami wyznaniowymi we włoskim porządku prawnym", Piotr Stanisz, Lublin 2007 : [recenzja] Wojciech Góralski Piotr Stanisz (aut. dzieła rec.) s. 426-433
Konferencja naukowa z okazji XXV rocznicy promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego Marek Stokłosa s. 435-460
Konferencja naukowa na temat : Konkordat Polski w 10 lat po ratyfikacji Helena Pietrzak s. 460-466
Międzynarodowa konferencja naukowa, "Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym, polskim i międzynarodowym : (Olsztyn-Kortowo, 9-10 maja 2008) Arkadiusz Domaszk s. 467-470
Sprawozdanie z konferencji "Pozyskiwanie środków na działalność instytucji kościelnych" : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 10 czerwca 2008 roku Paweł Sobczyk s. 470-477
Kolokwium habilitacyjne ks. dra Jana Krajczyńskiego Helena Pietrzak s. 479-482
Doktorat ks. Dariusza Sokołowskiego Helena Pietrzak s. 483-485
Doktorat ks. Henryka Śmiarowskiego Jarosław Sokołowski s. 486-488
Doktorat ks. Marka Zaborowskiego Jarosław Sokołowski s. 489-492
Nowi magistrzy prawa kanonicznego Marek Stokłosa s. 493-498
Nostryfikacja dyplomów doktorskich Marek Stokłosa s. 493