Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
2001, Tom 44, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wiek wymagany przy przyjęciu do zakonu - nowicjatu : (studium prawno-historyczne) Julian Kałowski s. 3-41
Posługa kapłanów w postanowieniach duszpasterskiego Synodu Archidiecezji Lwowskiej i Diecezji Łuckiej 1995-1997 Jan Dyduch s. 43-58
Zależności ekonomiczne pomiędzy Kościołem partykularnym a instytutami życia konsekrowanego Tomasz Gałkowski s. 59-93
Organizacja katechizacji w świetle uchwał polskich synodów diecezjalnych po roku 1983 Wojciech Góralski Grzegorz Ostrowski s. 95-124
Niektóre wyzwania współczesności w kanonicznym prawie małżeńskim Henryk Stawniak s. 125-162
Początki i rozwój kościelnego sądownictwa w Polsce na podstawie generalnego i okręgowych oficjalatów diecezji włocławskiej Janusz Gręźlikowski s. 163-183
Rezydencja duchownych w Królestwie Polskim Witold Jemielity s. 185-205
Wolność sumienia i religii w art. 53 Konstytucji Rzeczypospolitej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Paweł Sobczyk s. 207-223
Rozsądzanie spraw z tytułów braku rozeznania i niezdolności podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich Ryszard Sztychmiler s. 225-238
"Tanulmányok az egyházi házasság - és perjogról", Zenon Grocholewski, Budapest 2000 : [recenzja] Julian Kałowski Zenon Grocholewski (aut. dzieła rec.) s. 239-242
"L'ufficio del vicario generale nel Codice di diritto canonico del 1917 e del 1983", Davide Mussone, [Cittá del Vaticano] 2000 : [recenzja] Józef Wroceński Davide Mussone (aut. dzieła rec.) s. 242-245
"Plenitudo legis dilectio. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr hab. Bronisławowi W. Zubertowi z okazji 65. rocznicy urodzin", pod red. Antoniego Dębińskiego i Elżbiety Szczot", Lublin 2000 : [recenzja] Henryk Stawniak Antoni Dębiński (aut. dzieła rec.) Elżbieta Szczot (aut. dzieła rec.) s. 246-253
"Kanoniczna struktura Wspólnot Zakonnych Świętego Brata Alberta. Studium historyczno-prawne", Bogdan Węgrzyn, Kraków 1999 : [recenzja] Bożena Szewczul Bogdan Węgrzyn (aut. dzieła rec.) s. 253-257
"Il ministro del sacramento del matrimonio nella tradizione e nel diritto canonico latino e orientale", Grzegorz Kadzioch, Roma 1977 : [recenzja] Zbigniew Janczewski Grzegorz Kadzioch (aut. dzieła rec.) s. 257-259
"El consentimiento matrimonial. Técnicas de calificación exégesis de las causas canónicas de nulidad (cc. 1095 a 1107 CIC)", Pedro-Juan Viladrich, Pamplona 1998 : [recenzja] Seweryn Świaczny Pedro-Juan Viladrich (aut. dzieła rec.) s. 259-265
"Instytucja separacji małżeńskiej", Piotr Kasprzyk, Lublin-Sandomierz 1999 : [recenzja] Grzegorz Jędrejek Piotr Kasprzyk (aut. dzieła rec.) s. 265-268
"Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego", Aleksander Sobczak, Gniezno 2001 : [recenzja] Zbigniew Janczewski Aleksander Sobczak (aut. dzieła rec.) s. 268-270
"Materiały z międzynarodowej konferencji dotyczącej prawnej regulacji sakramentu pokuty oraz wręczenia prof. dr hab. Bronisławowi W. Zubertowi OFM księgi pamiątkowej "Plenitudo legis dilectio"", pod red. Elżbiety Szczot, Lublin 2001 : [recenzja] Henryk Stawniak Elżbieta Szczot (aut. dzieła rec.) s. 270-273
Ogólnopolskie sympozjum poświęcone zagadnieniom prawa autorskiego i prawom pokrewnym Józef Wroceński s. 275-280
Sprawozdanie z konferencji naukowej nt. Struktura i zadania kurii diecezjalnej, Warszawa, 11-12 września 2001 r. Paweł Sobczyk s. 280-284
Kolokwium habilitacyjne ks. dr Wiesława Kazimierza Kiwiora Andrzej Orczykowski s. 285-287
Doktorat ks. Kazimierza Dullaka Bożena Szewczul s. 287-290
Doktorat ks. Marka Saja Bożena Szewczul s. 290-293
Nowi magistrzy prawa kanonicznego Bożena Szewczul s. 293-297