Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1965, Tom 8, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ewolucja pojęć kary właściwej dla zbiorowości (II cz.) Marian Żurowski s. 3-77
Problem winy w karnym ustawodastwie kanonicznym (II cz.) Marian Mychra s. 79-104
Wina kombinowana : Odpowiedzialność karna za niezamierzony skutek umyślnego działania przestępczego Zdzisław Papierkowski s. 105-143
Pojęcia przestępstwa ("Crimen") u Dekretystów Marian Żurowski s. 145-152
Uprawnienia i przywileje biskupów w świetle Motu Proprio Pawła VI "Pastorale Munus" Stefan Sołtyszewski s. 153-187
Z dziejów nowych form organizacyjnych stanów doskonałości w Polsce Joachim Bar s. 189-213
Pojęcie dzieci wspólnych w problematyce rozwodowej Polskiego Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego Stanisław Kołodziejski s. 215-224
Kodeks Prawa Kanonicznego Stefan Biskupski (tłum.) s. 225-258