Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 31
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1972, Tom 15, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mutationes et praevisae innovationes in iure matrimoniali Urbano Navarrete s. 3-17
Niektóre zagadnienia związane z Motu proprio "Matrimonia mixta" do warunków krajowych Józef Glemp s. 19-36
Geneza małżeńskiej przeszkody z błędu co do niewolniczego stanu współmałżonka w prawie rzymskim i germańskim Edmund Przekop s. 37-72
Problem winy w karnym ustawodawstwie kanonicznym : [ciąg dalszy] Marian Alfons Myrcha s. 73-118
Nieszczęśliwy przypadek czy męczeństwo : (refleksje kanonisty nad śmiercią Karoliny Kózkówny) Joachim Roman Bar Jan Białobok s. 119-158
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących w latach 1882-1952 Krystyna Dębowska s. 159-229
Udział ks. Adama Pęskiego w organizowaniu i rozwoju zgromadzenia sióstr pasjonistek Wacław Jezusek s. 231-247
"Synopsa tekstów Soboru Watykańskiego II", oprac. Tomasz Bielski, Poznań-Warszawa 1970 : [recenzja] Joachim Roman Bar Tomasz Bielski (aut. dzieła rec.) s. 249
"Posoborowe prawodawstwo kościelne", T. 1-2, zebr. i przetł. ks. dr Edward Sztafrowski, Warszawa 1968-1970 : [recenzja] Joachim Roman Bar Edward Sztafrowski (aut. dzieła rec.) s. 249-251
Nowy obrzęd konsekracji dziewic Joachim Roman Bar s. 251-253
"Matrimonio "società d'amore". (Da Pio XI al Concilio Vaticano secondo)", Fausto Esposito, Roma 1966 : [recenzja] Marian Pastuszko Fausto Esposito (aut. dzieła rec.) s. 253-256
    Zacytuj
  • Udostępnij
"De matrimonio coniectanea", W. Bertrams et al., Roma 1970 : [recenzja] Marian Żurowski Wilhelm Bertrams (aut. dzieła rec.) s. 257-257
    Zacytuj
  • Udostępnij
"El Matrimonio en Derecho Romano. Esencja, requisitos de validez, efectos, disolubilidad", Roma 1970 : [recenzja] Marian Żurowski Olis Robleda (aut. dzieła rec.) s. 257-258
"Principia de iustita", Petro Żuk, Romae 1970 : [recenzja] Ferdynand Pasternak Petro Żuk (aut. dzieła rec.) s. 258-265
Kasta domów zakonnych w Warszawie w 1864 roku w świetle źródeł rosyjskich Aleksy Petrani s. 267-275
Postęp prac nad rewizją Kodeksu Prawa Kanonicznego Walenty Wójcik s. 277-296
Sesje naukowe kanonistów Władysław Rymarz s. 297-303
Komputer na usługach współczesnej kanonistyki Wacław Uruszczak s. 304-308
"Pierwsza konferencja episkopatu Polski", Władysław Padacz, "Homo Dei", 39, 1970, nr 4 : [recenzja] Antoni Gościmski Władysław Padacz (aut. dzieła rec.) s. 309
"Nadzwyczajny synod biskupów w Rzymie", Teodor Kaczewski, "Homo Dei", 39, 1970, nr 1 : [recenzja] Antoni Gościmski Teodor Kaczewski (aut. dzieła rec.) s. 309
"Studia Warmińskie", T. VI, 1969 : [recenzja] Ferdynand Pasternak s. 309-310
"Kolegiata w Kruszwicy w latach 1514-1531", Henryk Rybus, "Studia Theologica Varsaviensia", 8, 1970, nr 2 : [recenzja] Antoni Gościmski Henryk Rybus (aut. dzieła rec.) s. 310
"Angelicum", 47, 1970, fasc. 1-4 : [recenzja] Marian Pastuszko s. 311-314
"Seminarium diecezjalne w Sandomierzu (1635-1773)", Ludwik Piechnik, "Studia Theologica Varsaviensia", 8, 1970, nr 2 : [recenzja] Antoni Gościmski Ludwik Piechnik (aut. dzieła rec.) s. 311
"Charakter świecki i uświęcenie życia w instytucjach świeckich", Jean Beyer, "Gregorianum", 51, 1970, nr 3 : [recenzja] Jean Beyer Antoni Gościmski s. 314
"Chrzest udzielany nawet przez heretyków...], J. E. Vercruysse, "Gregorianum", 51, 1970, nr 4 : [recenzja] Antoni Gościmski J. E. Vercruysse (aut. dzieła rec.) s. 314-315
"Monitor Ecclesiasticus", Vol. 94, 1969, fasc. I-IV : [recenzja] Tadeusz Pieronek s. 315-319
"Periodica de re morali canonica liturica", vol. 59, 1970, fasc. 1-4 : [recenzja] Ferdynand Pasternak s. 319-326
Sposoby i granice szerzenia kultu Sług Bożych Izydor Borkiewicz s. 327-341
Uzupełnienie [do art. W. Wójcik, "Synody polskie...", "Prawo kanon.", 13, 1970, nr 3-4] s. 341
Nadesłano do redakcji s. 341