Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
2003, Tom 46, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Recepcja prawa w Kościele Remigiusz Sobański s. 3-14
Sprawowanie władzy ustawodawczej przez biskupów na synodach diecezjalnych w Polsce pod rządami KPK z 1983 r. Wojciech Góralski s. 15-38
Zadania osób konsekrowanych według uchwał II Polskiego Synodu Plenarnego (1991-1999) Bożena Szewczul s. 39-64
Teologiczny fundament sakramentalności małżeństwa : "in fieri" oraz "in facto esse" Andrzej Pastwa s. 65-85
Prawo do wolności sumienia i religii w Polsce Tadeusz Płoski s. 87-109
Ewangelicy we wschodnim rejonie Królestwa Polskiego Witold Jemielity s. 111-170
Czym był dla Kościoła Sobór Trydencki (1545-1563)? : (refleksje w 440-tą rocznicę od zakończenia obrad) Janusz Gręźlikowski s. 171-226
Synod diecezji kujawskiej i pomorskiej z 1586 roku Janusz Borucki s. 227-245
Znaczenie kanonu 72 synodu trullańskiego w rozwoju historycznym prawodawstwa Kościołów Wschodnich oraz realizacji myśli ekumenicznej Soboru Watykańskiego II w Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich Adam Ornatek s. 247-262
Uwagi o statusie kanonisty na wydziale teologicznym Remigiusz Sobański s. 263-267
Kodeks prawa kanonicznego a katecheza dorosłych Beata Przydatek Seweryn Świaczny s. 269-290
"Świeccy w posłudze biskupiej Kardynała Karola Wojtyły", Zbigniew Książek, Kraków 2002 : [recenzja] Józef Wroceński Zbigniew Książek (aut. dzieła rec.) s. 291-295
"Między prawowiernością a swobodą poszukiwań teologicznych. Materiały spotkania wykładowców prawa kanonicznego WSD Diecezji Radomskiej, Radom 6-7 listopada 2002 roku", pod red. Adama Kaczora, Lublin 2003 : [recenzja] Janusz Gręźlikowski Adam Kaczor (aut. dzieła rec.) s. 295-299
"Dzieła. Nauczanie 1897-1948", T. 1, August Hlond, Toruń 2003 : [recenzja] Andrzej Orczykowski August Hlond (aut. dzieła rec.) s. 299-303
Ogólnopolska konferencja kanonistów z okazji XX-lecia promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego Bożena Szewczul s. 305-314
Doktorat ks. Arkadiusza Domaszka Bożena Szewczul s. 315-318
Nowi magistrzy prawa kanonicznego Bożena Szewczul s. 318-322
Nostryfikacje Bożena Szewczul s. 323