Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1988, Tom 31, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Władza moderatorów stowarzyszeń kościelnych Remigiusz Sobański s. 3-19
Instytucja synodu diecezjalnego przed Soborem Watykańskim Drugim Edward Sztafrowski s. 23-33
Instytucja synodu w Kodeksie Prawa Kanonicznego Jana Pawła II Wojciech Góralski s. 35-44
Środki społecznego przekazu w dyspozycjach Kodeksu Prawa Kanonicznego Tadeusz Pawluk s. 45-58
Kapłan szafarzem sakramentu pokuty Marian Pastuszko s. 59-74
Sędzia kościelny wobec ekspertyz neuropsychiatrycznych i psychologicznych Zenon Grocholewski s. 75-98
Refleksje w związku z przemówieniem Jana Pawła II do Roty Rzymskiej w dniu 5 lutego 1985 r. Marian Al. Żurowski s. 99-107
Wspólnotowy charakter małżeństwa w świetle nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego Henryk Stawniak s. 109-130
Ewolucja pojęcia celu małżeństwa Stanisław Kosowicz s. 131-140
Świeccy w świetle Pierwszego Polskiego Synodu Plenarnego 1936 r. Jan Dyduch s. 141-157
Zgodność pierwszych dekretystów z opinią Gracjana o władzy kapłańskiej i o sakramentach Kazimierz Nasiłowski s. 159-222
Podstawy prawne i działalność chrześcijańskiego związku zawodowego "Dźwignia" (1906-1939) Zbigniew Badowski s. 223-270
Consortium ercto non cito w Noctes Atticae Aulusa Gelliusa Jan Zabłocki s. 271-282
Historia procesu do beatyfikacji Służebnicy Bożej Anieli Salawy Joachim Roman Bar s. 283-290
"La parocchia e le sue strutture", T. 5, Bologna 1987 : [recenzja] Henryk Stawniak s. 291-297
"Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.", T. 3, Piotr Hemperek, Wojciech Góralski, Franciszek Przytuła, Józef Bakalarz, Lublin 1986 : [recenzja] Marian Pastuszko Józef Bakalarz (aut. dzieła rec.) Wojciech Góralski (aut. dzieła rec.) Piotr Hemperek (aut. dzieła rec.) Franciszek Przytuła (aut. dzieła rec.) s. 297-305
"Kanoniczne prawo małżeńskie Kościoła katolickiego. Stan prawny po promulgowaniu Kodeksu Prawa Kanonicznego Kościoła Łacińskiego w 1983 r.", Marian Al. Żurowski, Katowice 1987 : [recenzja] Wojciech Góralski Marian Al. Żurowski (aut. dzieła rec.) s. 305-310
"Wiedza konieczna o heteroseksualności i trwałości małzeństwa kanonicznego i jurysprudencji: (1517-1917). Studium historycznoprawne", Bronisław Wenanty Zubert, Lublin 1985 : [recenzja] Marian Fąka Bronisław Wenanty Zubert (aut. dzieła rec.) s. 310-315
Sesja naukowa pracowników Wydziału Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej Jerzy Syryjczyk s. 317-319
Sympozjum Sekcji Kanonistów przy Komisji Episkopatu do Spraw Nauki Katolickiej : (11 maja 1987 r.) Jerzy Syryjczyk s. 321-331