Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1964, Tom 7, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Reforma trydencka Aleksy Petrani s. 1-20
Studia nad wewnętrznymi dziejami kościelnymi w Małopolsce na schyłku XVI wieku Hieronim Eugeniusz Wyczawski s. 21-116
Dwód pośredni w średniowiecznym procesie karnym Zdzisław Papierkowski s. 117-143
Kodeks Prawa Kanonicznego Stefan Biskupski (tłum.) s. 145-161
Problem nowych polskich błogosławionych i świętych na tysiąclecie chrztu Polski Władysław Padacz s. 163-167
Działalność prawna patriarchy Zaleskiego Witold Malej s. 168-183
"Roczniki Teologiczno-Kanoniczne ku czi ks. Stanisława Płodzienia", Lublin 1963 : [recenzja] Franciszek Wycisk s. 184-191
Kronika soborowa (14.IX-21.IX.1964) Stefan Sołtyszewski s. 192-205
Inauguracja roku akademickiego 1964 Ignacy Subera s. 206-215
Uniwersytet Jagielloński, a niektórwe kościoły archidiecezji krakowskiej Jan Kuś s. 216-218
Z praktyki sądowej Władysław Padacz s. 219-225
Ab Redactione s. 226