Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1989, Tom 32, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dziesięciolecie pontyfikatu Jana Pawła II Tadeusz Pawluk s. 3-5
Ustawodawstwo Jana Pawła II Edward Sztafrowski s. 7-25
Administracyjne usunięcia lub przeniesienie proboszcza Tadeusz Pieronek s. 27-43
Władza ustawodawcza Konferencji Episkopatu według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Wojciech Góralski s. 45-57
W sprawie układu materiału w księdze drugiej Kodeksu Jana Pawła II Edward Sztafrowski s. 59-77
Obowiązek przyjęcia sakramentu bierzmowania Marian Pastuszko s. 79-95
Problem "bonum coniugum" Henryk Stawniak s. 97-118
Zagadnienie wolności wewnętrznej w kanonistyce okresu posoborowego Stanisław Kosowicz s. 119-126
Pojęcie ekskomuniki w świetle zadań pastoralnych Kościoła w Projekcie prawa karnego z 1973 r. oraz w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. Jerzy Syryjczyk s. 127-156
Początki instytucji prawa kanonicznego na Zachodzie w uchwałach synodów Państwa Merowingów Walenty Wójcik s. 157-171
Stanowisko prawne Zakonu Klarysek w Polsce do Soboru Trydenckiego Józef Łapiński s. 173-222
Si mulier vinum bibit condemnatur Jan Zabłocki s. 223-232
Praktyka administracyjna w zakonach żeńskich Joachim Roman Bar s. 233-261
Kto usuwa klauzulę zamieszczoną w wyroku lub w reskrypcie dyspensy od małżeństwa niedopełnionego zakazująca stronie procesowej ponownego zawarcia małżeństwa? Marian Pastuszko s. 263-269
"Il matrimonio canonico in Italia", a cura di Ernesto Cappellini, Brescia 1984 : [recenzja] Wojciech Góralski Ernesto Cappellini (aut. dzieła rec.) s. 271-276
"El nuevo derecho matrimonial canonico", Federico R. Aznar Gil, Salamanca 1983 : [recenzja] Wojciech Góralski Federico R. Aznar Gil (aut. dzieła rec.) s. 276-282
"Sollicitudo pro universa Ecclesia", Silvestro Pettinato, Milano 1983 : [recenzja] Wojciech Góralski Silvestro Pettinato (aut. dzieła rec.) s. 282-287
"I laici nel diritto della Chiesa", Cittá del Vaticana 1987 : [recenzja] Henryk Stawniak s. 287-294
Posiedzenie naukowe pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Prawa Kanonicznego Henryk Stawniak s. 295-300
Nowi magistrzy prawa kanonicznego Henryk Stawniak s. 300-301
Doktorat ks. M. Kiełbusa Henryk Stawniak s. 301-302
Ogólnopolskie sympozjum kanonistów Henryk Stawniak s. 305-314
Sympozjum Sekcji Kanonistów Polskich Henryk Stawniak s. 314-319
Doktorat ks. H. Stawniaka Julian Kałowski s. 3012-303
    Zacytuj
  • Udostępnij