Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
2002, Tom 45, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwagi o tożsamości sędziego kościelnego Remigiusz Sobański s. 3-22
"Qualitas personae" jako przedmiot błędu w kann. 1097 § 2 oraz 1098 KPK Wojciech Góralski s. 23-52
Istota "bonum prolis" Lucjan Świto s. 53-105
W obronie prawdy powołania misyjnego : uwagi na temat instrukcji Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów z 25 IV 2001 r. o wyjazdach i pobycie za granicą kapłanów z terenów misyjnych Piotr Majer s. 107-120
Ontologiczne i antropologiczno-teologiczne podstawy instytucji małżeństwa w nauczaniu Jana Pawła II a przymiot nierozerwalności małżeństwa Seweryn Świaczny s. 121-153
Obowiązki duchownych w Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich Wiesław Wenz s. 155-179
Kongregacje dekanalne na tle zadań i obowiązków dziekanów w ustawodawstwie synodalnym diecezji włocławskiej w okresie potrydenckim Janusz Gręźlikowski s. 181-210
Przysięga władcom Królestwa Polskiego z udziałem duchowieństwa katolickiego Witold Jemielity s. 211-242
Struktura prawno-organizacyjna duszpasterstwa wojskowego w II Rzeczypospolitej Tadeusz Płoski s. 243-268
Sędzia kościelny w świetle zadań i uprawnień procesowych Szymon Pikus s. 269-284
"Niezdolność do zawarcia małżeństwa jako kategoria kanoniczna", Ginter Dzierżon, Warszawa 2002 : [recenzja] Remigiusz Sobański Ginter Dzierżon (aut. dzieła rec.) s. 285-297
"Troska Kościoła o zachowanie patrimonium przez instytuty życia konsekrowanego na podstawie dokumentów kościelnych z lat 1917-1996", Bożena Szewczul, Warszawa 2002 : [recenzja] Józef Wroceński Bożena Szewczul (aut. dzieła rec.) s. 298-301
"Urząd wikariusza biskupiego w prawie powszechnym Kościoła łacińskiego", Krzysztof Orzeszyna, Lublin 2002 : [recenzja] Józef Wroceński Krzysztof Orzeszyna (aut. dzieła rec.) s. 302-305
"Poradnik spowiednika. Cenzury, nieregularności i przeszkody w Kodeksie Prawa Kanonicznego", Giovanni Ciccola, Kraków 2000 : [recenzja] Kazimierz Dullak Giovanni Ciccola (aut. dzieła rec.) s. 305-307
"Valeat aequitas. Księga pamiątkowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu", Katowice 2000 : [recenzja] Seweryn Świaczny s. 307-309
"Wolność religii. Wybór materiałów. Dokumenty. Orzecznictwo", tł. i oprac. T. Jasudowicz, Toruń 2001 : [recenzja] Tadeusz Płoski Tadeusz Jasudowicz (aut. dzieła rec.) s. 309-312
Konferencja naukowa : "Aktualne problemy jurysprudencji" Andrzej Orczykowski s. 313-320
Kolokwium habilitacyjne ks. dr Tomasza Rozkruta Andrzej Orczykowski s. 321-323
Doktorat p. Heleny Pietrzak Andrzej Orczykowski s. 323-325
Doktorat ks. Janusza Filarskiego Bożena Szewczul s. 325-327
Doktorat ks. Tadeusza Wyskiela Andrzej Orczykowski s. 328-329
Nowi magistrzy prawa kanonicznego Bożena Szewczul s. 330-334
Nostryfikacje Bożena Szewczul s. 334-336