Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
2014, Tom 57, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Proces uznania autonomii prawa własnego wspólnot kościelnych w kanonicznym porządku prawnym Ginter Dzierżon s. 3-17
Obowiązek przeprowadzania wizytacji kanonicznej w instytucjach zakonnych Bożena Szewczul s. 19-39
Corresponsabilità, amministrazione e sostegno economico alla Chiesa : Verso una "Stewardship" Europea? Jesús Miñambres s. 23-104
Oświadczenia stron i zeznania świadków w sprawach o nieważność małżeństwa «ob exclusionem indissolubilitatis» Jan Krajczyński s. 41-63
Wokół prawnej definicji sanktuarium Jerzy Adamczyk s. 65-82
Przestępstwa przeciwko wierze w normach «de delictis reservatis» z 2010 roku Dariusz Borek s. 105-126
Komunia wielkanocna w polskim ustawodawstwie synodalnym XIII-XVIII wieku Janusz Gręźlikowski s. 127-163
Codzienny i cotygodniowy okres wypoczynku Katarzyna Majchrzak s. 165-180
"La Penitenza tra I e II millennio : per una comprensione delle origini della Penitenzieria Apostolica", a cura di Manilio Sodi, Renata Salvarani, Città del Vaticano 2012 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Renata Salvarani (aut. dzieła rec.) Manilio Sodi (aut. dzieła rec.) s. 181-185
"Congregazione per i Verscovi : duc in altum : pellegrinaggio alla Tomba di San Pietro : incontro di riflessione, Roma 11-20 settembre 2012", Città del Vaticano 2012 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba s. 185-189
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej kanoniczno-liturgicznym aspektom zawierania małżeństw mieszanych i im podobnych Dariusz Borek s. 191-198