Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1989, Tom 32, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[Dnia 25 grudnia 1988 r. niespodziewanie odszedł...] s. 3
Konferencje Biskupów a Stolica Apostolska przed Soborem Watykańskim II Edward Sztafrowski s. 5-19
Skutki prawne opuszczenia instytutu zakonnego Julian Kałowski s. 21-59
Kanon 753 oraz 754 : kwestie wybrane Remigiusz Sobański s. 61-73
Przechowywanie i kult Najświętszego Sakramentu Marian Pastuszko s. 75-123
Uprawnienie-obowiązek zrodzenia i wychowania potomstwa w świetle kanonicznego prawa małżeńskiego Henryk Stawniak s. 125-142
Struktura prawna duszpasterstwa wojskowego w świetle konstytucji apostolskiej papieża Jana Pawła II "Spirituali militum curae" z 21 IV 1986 r. Wojciech Góralski s. 143-155
Opinia Rufina o władzy kapłańskiej i sakramentach Kazimierz Nasiłowski s. 157-268
"I chierici nel processo di formazione del Codice pio-benedettino", Francesco Falchi, Padova 1987 : [recenzja] Remigiusz Sobański Francesco Falchi (aut. dzieła rec.) s. 269-270
"Il sinodo dei vescovi", Gian Pietro Milano, Milano 1985 : [recenzja] Wojciech Góralski Gian Pietro Milano (tłum.) s. 271-279
"Gli statuti delle Conferenze episcopali", Vol. 1: "Europa", Romeo Astorri, Padova 1987 : [recenzja] Remigiusz Sobański Romeo Astorri (aut. dzieła rec.) s. 279-281
"Il sinodo diocesano nel nuovo Codex Iuris Canonici", Giorgio Corbellini, Roma 1986 : [recenzja] Wojciech Góralski Giorgio Corbellini (aut. dzieła rec.) s. 281-285
"Il capitolo generale. Saggio storico-giuridico", Filippo Iannone, Roma 1988 : [recenzja] Julian Kałowski Filippo Iannone (aut. dzieła rec.) s. 286-289
"Incapacity for marraige. Jurisprudence and Interpretation", R. L. Burke [et al.], Rome 1987 : [recenzja] Marian Al. Żurowski Raymond L. Burke (aut. dzieła rec.) s. 289-293
"Das neue Selig- und Heiligsprechungsverfahren", Winfried Schulz, Paderborn 1988 : [recenzja] Remigiusz Sobański Winfried Schulz (aut. dzieła rec.) s. 293-294
"Concordato e Costituzione. Gli accordi del 1984 tra Italia e Santa Sede", a cura di Silvio Ferrari, Bologna 1985 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Silvio Ferrari (aut. dzieła rec.) s. 294-299
"Sussidi per il corso di diritto canonico", Eugenio Corecco, Milano 1984 : [recenzja] Wojciech Góralski Eugenio Corecco (aut. dzieła rec.) s. 299-303
"Przemiany prawa osobowego i rodzinnego w ustawodawstwie dynastii julijsko-klaudyjskiej", Maria Zabłocka, Warszawa 1987 : [recenzja] Henryk Kupiszewski Maria Zabłocka (aut. dzieła rec.) s. 304-309
Problemy związane z recepcją nowego Kodeksu w RFN : (wykład na Wydziale Prawa Kanonicznego ATK Profesora Schulza z Paderborn) Henryk Stawniak s. 311-315