Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 38
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
2010, Tom 53, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Doktoraty honoris causa : ks. abp dr Sławoj Leszek Głódź s. 3-6
Doktoraty honoris causa : Śp. Ks. bp prof. dr hab. gen. dyw. Tadeusz Płoski s. 7-10
Laudacja na cześć Księdza Profesora Doktora Habilitowanego Remigiusza Sobańskiego z okazji wręczenia Księgi Pamiątkowej Tomasz Gałkowski s. 11-20
Prezentacja Księgi Pamiątkowej dedykowanej Ks. prof. dr hab. Remigiuszowi Sobańskiemu z okazji osiemdziesiątej rocznicy urodzin Józef Wroceński s. 21-23
Wręczenie Księgi Pamiątkowej Księdzu Profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu Marek Stokłosa s. 25-28
Prawna strona ślubu posłuszeństwa Marek Saj s. 29-41
Ochrona danych osobowych – obowiązek duszpasterski Arkadiusz Domaszk s. 43-67
Czy zawsze „wyrzeczenie się zła”? : problemy prawne, teologiczne i liturgiczne przy udzielaniu sakramentu chrztu świętego dzieciom Bartosz Nowakowski s. 69-82
Prawo do katolickiego pogrzebu w niektórych wyjątkowych okolicznościach Marek Stokłosa s. 83-111
"Incapacitas assumendii" (kan. 1095, n. 3 KPK) – absolutna czy również relatywna? Wojciech Góralski s. 113-141
Geneza kan. 1095 Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II Anna Gołębiowska s. 143-159
Między rygoryzmem a laksyzmem : kanoniczny proces o nieważność małżeństwa na tle kondycji małżeństw sakramentalnych w Polsce Remigiusz Sobański s. 161-169
Kanoniczny proces o nieważność małżeństwa: proces sporny czy proces specjalny? Tomasz Rozkrut s. 171-183
Merytoryczne i formalne problemy związane z uchyleniem klauzuli zabraniającej zawarcia nowego małżeństwa Grzegorz Leszczyński s. 185-195
Racje i sens „prawa do obrony” w procesie o nieważność małżeństwa Janusz Gręźlikowski s. 197-222
"Animadversiones" obrońcy węzła małżeńskiego w trybunale apelacyjnym Urszula Nowicka s. 223-243
Erygowanie i początki funkcjonowania Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie w XIX w. Marek Stępień s. 245-259
Statuty XLII Synodu Płockiego w zakresie norm ogólnych Tomasz Białobrzeski s. 261-272
„Każdy przecinek w tym konkordacie jest zrobiony za moją osobistą zgodą” – kilka uwag na temat wpływu papieża Piusa XI na treść Konkordatu Polskiego z 1925 roku Paweł Sobczyk s. 273-288
Gwarancje dostępu Kościoła katolickiego do środków społecznego przekazu Józef Wroceński s. 289-305
Warunkowe umorzenie postępowania jako szczególny środek odpowiedzialności karnej Milada Wiśniewska s. 307-320
Sposób prowadzenia postępowania w sprawach o rozwód a ochrona małżeństwa Wanda Stojanowska s. 321-333
"Universitatea Azi. Universität heute", Zenon Grocholewski, Cluj-Napoca 2010 : [recenzja] Józef Wroceński Zenon Grocholewski (aut. dzieła rec.) s. 335-340
"Le Norme Generali. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro Primo", V. De Paolis, A. D’Auria, Città del Vaticano 2008 : [recenzja] Bartosz Nowakowski A. D’Auria (aut. dzieła rec.) V. De Paolis (aut. dzieła rec.) s. 340-343
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Prawo narzędziem pokoju. Z ks. prof. Remigiuszem Sobańskim rozmawia Marek Łuczak, Katowice 2010 : [recenzja] Tomasz Gałkowski Remigiusz Sobański (aut. dzieła rec.) Marek Łuczak (aut. dzieła rec.) s. 344-347
"I nuovi eremiti . La «fuga mundi» nell’Italia di oggi", Isacco Turina, Milano 2007 : [recenzja] Bożena Szewczul Isacco Turina (aut. dzieła rec.) s. 347-351
"De istituto religioso utpote persona iuridica", Robert Maria Leżohupski, Roma 2009 : [recenzja] Bożena Szewczul Robert Maria Leżohupski (aut. dzieła rec.) s. 351-355
"Ewolucja dyscypliny sakramentów uzdrowienia w zakresie communicatio in sacris", Marek Zaborowski, Tarnów 2009 : [recenzja] Zbigniew Janczewski Marek Zaborowski (aut. dzieła rec.) s. 355-356
"Diritto Penale Canonico", Bruno Fabio Pighin, Venezia 2008 : [recenzja] Dariusz Borek Bruno Fabio Pighin (aut. dzieła rec.) s. 356-362
Konferencja naukowa "Problemy proceduralne w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa" Marek Stokłosa s. 363-373
Konferencja naukowa "Etyczne i prawne wyzwania internetu" Arkadiusz Domaszk s. 373-376
Kolokwium habilitacyjne ks. dr. Piotra Majera Marek Saj s. 377-382
Kolokwium habilitacyjne ks. dr. Piotra Ryguły Urszula Nowicka s. 382-385
Doktorat ks. Roberta Bączka Marek Saj s. 385-389
Doktorat ks. Tomasza Jakubiaka Urszula Nowicka s. 389-391
Doktorat ks. Krzysztofa Mierzejewskiego Marek Saj s. 392-395
Nowi magistrzy prawa kanonicznego Bożena Szewczul s. 395-403
Nostryfikacje Bożena Szewczul s. 403-404