Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1982, Tom 25, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Biografia i bibliografia prac naukowych o. prof. Joachima Romana Bara OFM Conv. Ferdynand St. Pasternak s. 5-30
"Jako zaczyn i niejako dusza społeczności ludzkiej" : (obecność jako zasada stosunku Kościoła do państwa) Remigiusz Sobański s. 31-42
Podstawowe prawa człowieka w nauce kanonistów polskich XV wieku Tadeusz Pawluk s. 43-58
Pawła Rieggera rozprawa o Dekrecie Gracjana (Wiedeń 1960) Ignacy Subera s. 59-72
Znaczenie wyrażenia "ordynacja fałszywa" w świetle przepisów Dekretu Gracjana Kazimierz Nasiłowski s. 73-107
Uchwały administracyjne synodu płockiego z 1593 r. Wojciech Góralski s. 109-121
Społeczności realizacji rad ewangelicznych w "Komunii" Kościoła partykularnego Marian Al. Żurowski s. 123-135
Reguła zgromadzenia sióstr życia Maryi Julian Kałowski s. 137-150
Sprawa egzempcji zakonów w okresie oświecenia Piotr Hemperek s. 151-163
Współpraca przełożonych zakonów żeńskich ze swoimi radami Gabriel Bartoszewski s. 165-177
Statuty zakonu Bernardynów w Polsce 1453-1795 Hieronim Eug. Wyczawski s. 179-196
Papieska Rada Świeckich i Papieska Komisja "Iustitia et Pax" Jan Dyduch s. 197-222
Wiek bierzmowanego Marian Pastuszko s. 223-243
Niezdolność do przyjęcia istotnych obowiązków małżeńskich jako tytuł nieważności małżeństwa Marian Fąka s. 245-265
Biografia w procesie beatyfikacyjnym Henryk Misztal s. 267-279
Stan wyższej konieczności w prawie karnym kanonicznym Jerzy Syryjczyk s. 281-299
Ignorantia iuris nocet Henryk Kupiszewski s. 301-308
Nauka Ojców Kościoła w przedmiocie rozporządzeń testamentowych i darowizn na cele dobroczynne Teresa Kunderewicz s. 309-323