Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1985, Tom 28, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Eklezjologia nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego Remigiusz Sobański s. 3-30
Autorytet i wolność w Kościele Marian A. Żurowski s. 31-39
Problem władzy wykonawczej Marian A. Żurowski s. 41-48
Pozycja prawna osób świeckich w Kościele według nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego Wojciech Góralski s. 49-60
Wychowanie duszpasterskie w seminariach duchownych w świetle nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego Tadeusz Pawluk s. 61-72
Diecezjalna rada duszpasterska w świetle nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego Tadeusz Pawluk s. 73-84
Pojęcie przestępstwa w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II Jerzy Syryjczyk s. 85-96
Z problematyki okresu święceń relatywnych Kazimierz Nasiłowski s. 97-208
Adrogatio Nerona przez Klaudiusza w świetle ówczesnego ustawodawstwa Maria Zabłocka s. 209-215
Status prawny sanktuariów w nowym prawie kanonicznym Ferdynand St. Pasternak s. 217-228
"Das neue Kirchenrecht. Gesamtdarstellung", Hugo Schwendenwein, Graz 1984 : [recenzja] Edward Sztafrowski Hugo Schwendenwein (aut. dzieła rec.) s. 229-230
"Diritto matrimoniale canonico, tavole sinottiche", Fernando Della Rocca, Padova 1982 : [recenzja] Marian Pastuszko Fernando Della Rocca (aut. dzieła rec.) s. 231-232
"Spunti critici per una storia del commodatum", Pierluigi Zannini, Milano 1983 : [recenzja] Jan Zabłocki Pierluigi Zannini (aut. dzieła rec.) s. 232-234
Kolokwium habilitacyjne Tadeusz Pawluk s. 235-236
Doktoraty Tadeusz Pawluk s. 236-238
Magisteria Tadeusz Pawluk s. 238-239
Profesorowie zaproszeni Tadeusz Pawluk s. 239
Wybór nowego dziekana Wydziału Tadeusz Pawluk s. 239
Profesor Wydziału Prawa Kanonicznego rektorem ATK Tadeusz Pawluk s. 240
Posiedzenia naukowe Marian Rola s. 240-247
Sympozjum Sekcji Kanonistów Polskich Marian Rola s. 249-255
Bibliografia zagadnień fundamentalnych prawa kościelnego (1982-1983) Remigiusz Sobański Honorata Typańska s. 257-299