Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1974, Tom 17, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zagadnienie wstępu do nauki prawa kanonicznego : (uwagi na marginesie dekretu "Optatam totius" nr 16,4) Remigiusz Sobański s. 3-30
Zagadnienie niedyskryminacji w dokumentach Soboru Watykańskiego II Ferdynand Pasternak s. 31-61
Patriarcha i synod stały (synodos endimousa) w Konstantynopolu do XI w. Edmund Przekop s. 63-90
Korektury rzymskie w statutach synodu diecezji wrocławskiej z 1592 roku Walenty Wójcik s. 91-100
Charakter pastoralny Instrukcji Kongregacji Sakramentów Świętych "Immensae caritatis" z dnia 29 stycznia 1973 r. Wojciech Góralski s. 101-116
Ważność dyspensy udzielonej w wątpliwości o istnieniu przyczyny Roman Bodański s. 117-124
Niektóre zagadnienia dotyczące skróconego postępowania apelacyjnego w świetle najnowszych decyzji Roty Rzymskiej Antoni Stankiewicz s. 125-142
Zapis magnetofonowy w procesie kanonicznym Tomasz Janusz Jagiełło s. 143-167
Bp Antoni Sotkiewicz (1826-1901) Walenty Wójcik s. 169-194
Wprowadzenie do zagadnienia prawa fundamentalnego Kościoła Bolesław Filipiak s. 195-201
Przemówienie wygłoszone w formie dziesięciominutowego wywiadu w Radio Watykańskim w związku z zakończeniem drugiego Kursu Odnowy Kanonicznej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim Władysław Pawelczak s. 201-203
II Kurs odnowy prawnej dla sędziów i pracowników sądowych (Rzym, 5.XI. - 15.XII.1972) Czesław Świniarski s. 204-205
"Ius Populi Dei" Miscellanea in honorem Raymundi Bidagor", vol. 1-3, Roma 1972 : [recenzja] Marian Al. Żurowski s. 207-214
"Vinculum matrimoniale - in iure romano, in novo testamento, apud sanctos patres, in Theologia et I.C.", Olis Robleda [et al.], Roma 1973 : [recenzja] Czesław Świniarski Olis Robleda (aut. dzieła rec.) s. 214-215
"L'Eglise et L'Etat en France", Gabriel Lepointe, Paris 1964 : [recenzja] Franciszek Kamiński Gabriel Lepointe (aut. dzieła rec.) s. 215-224
Przygotowania do procesu beatyfikacyjnego Joachim Roman Bar s. 225-231
Współświadkowie w procesie beatyfikacyjnym Władysław Padacz s. 231-234
Czy wykluczenie sakramentalności małżeństwa stanowi całkowitą symulację małżeństwa? Marian Pastuszko s. 234-235
Z najnowszych wyroków Roty Rzymskiej Kazimierz Karłowski s. 236-244
"Monitor Ecclesiasticus", Vol. 95, 1970, fasc. I-IV ; Vol. 96, 1971, fasc. I-IV ; Vol. 97, 1972, fasc. I-IV: [recenzja] Czesław Świniarski s. 245-255
"Österreichisches Archiv für Kirchenrecht", 23, 1972 : [recenzja] Remigiusz Sobański s. 255-257