Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1980, Tom 23, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Śp. prof. Jakub (Teodor, Walery) Sawicki (1899-1979) s. 3-5
Publiczno-prawne aspekty encykliki "Redemptor hominis" Jana Pawła II Ferdynand Pasternak s. 7-19
Rozwój powojennych konkordatów Walenty Wójcik s. 21-31
Ustawodawstwo kapituły katedralnej w Płocku do 1590 r. Wojciech Góralski s. 33-50
Początki dominikańskiej prowincji ruskiej (1596-1602) Robert Świętochowski s. 51-86
Zgromadzenie Córek Serca Maryi (SS. Sercanek) w latach 1885-1958 : (rozwój stanów doskonałości w Polsce, nr 11) Joachim Roman Bar s. 87-161
Biskup jako szafarz sakramentu bierzmowania Marian Pastuszko s. 163-184
Ewolucja wymogów stawianych katolikowi w małżeństwie mieszanym w świetle norm Kodeksu i prawa posoborowego Józef Krzywda s. 185-199
Modyfikacje przepisów kodeksowych o kościołach i ołtarzach w prawie posoborowym Edward Sztafrowski s. 201-230
Refleksje nad "Concilia Poloniae" Jakuba Sawickiego Marian Al. Żurowski s. 231-238
Śp. O. Władysław Stanisław Rymarz (1908-1979) Joachim Roman Bar s. 238-240
"Kolegialne działanie biskupów na tle Vaticanum II", Edward Sztafrowski, Warszawa 1975 : [recenzja] Marian Żurowski Edward Sztafrowski (aut. dzieła rec.) s. 241-243
"Prawo kanoniczne w okresie odnowy soborowej. Podręcznik dla duchowieństwa", T. 2, Edward Sztafrowski, Warszawa 1979 : [recenzja] Wojciech Góralski Edward Sztafrowski (aut. dzieła rec.) s. 244-252
"Szkolnictwo parafialne w Wielkopolsce w XVII i XVIII wieku (w świetle wizytacji kościelnych)", Stanisław K. Olczak, Lublin 1978 : [recenzja] Jerzy Flaga Stanisław K. Olczak (aut. dzieła rec.) s. 252-256
"Lezioni di diritto patrimoniale canonico", Pio Fedele, [w:] "Libreria Universitaria "Richerche" Roma, via dei Liburni", 10-12), Roma 1977 : [recenzja] Zenon Grocholewski Pio Fedele (aut. dzieła rec.) s. 256-257
"Kanoniczny proces karny", Tadeusz Pawluk, Warszawa 1978 : [recenzja] Wojciech Góralski Tadeusz Pawluk (aut. dzieła rec.) s. 257-262
Bibliografia kościelnego prawa publicznego 1977-1978 Remigiusz Sobański Honorata Typańska s. 263-276
Wykaz treści dzisięciu roczników (1968-1977) kwartalnika "Prawo Kanoniczne" Paweł Maciak s. 277-312
Ogólnopolskie Sympozjum kanonistyczne w Krakowie Jan Dyduch s. 313-319
Rozwój stanów doskonałości w Polsce : (program dalszej pracy) Joachim Roman Bar s. 319-322