Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
2012, Tom 55, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wymogi obiektywne oraz subiektywne dotyczące wspólnoty wprowadzającej zwyczaj prawny, ujęte w kan. 25 KPK Ginter Dzierżon s. 3-12
Życie braterskie oraz życie braterskie we wspólnocie w instytutach życia konsekrowanego i stowarzyszeniach życia apostolskiego Bożena Szewczul s. 13-27
Sakramenty święte w aspekcie prawno-historycznym Marek Zaborowski s. 29-54
Małżeństwo warunkowe w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego i Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich Anna Gołębiowska s. 55-87
Poświęcanie i błogosławienie miejsc świętych Marek Saj s. 89-104
Zakaz alienacji dóbr kościelnych instytucji dobroczynnych w Cesarstwie Rzymskim Ewaryst Kowalczyk s. 105-119
Dowodzenie w sprawach o nieważność małżeństwa z tytułu błędu co do przymiotu osoby (kan. 1097 § 2 KPK) w świetle orzecznictwa Roty Rzymskiej Wojciech Góralski s. 121-143
Rekwizycja cywilno-kanoniczna? : pomoc sądowa pomiędzy trybunałami kościelnymi a sądownictwem powszechnym w Polsce Lucjan Świto s. 145-166
Wzajemne powiązania KPK i KKKW na płaszczyźnie ich autonomicznego funkcjonowania Urszula Nowicka s. 167-185
"Stolica Apostolska jako podmiot prawa międzynarodowego", Paweł Bogacki, Warszawa 2009 " [recenzja] Andrzej Dziuba Paweł Bogacki (aut. dzieła rec.) s. 187-191
"Rola i zadania wikariusza parafialnego. Studium kanoniczno-pastoralne", Robert Kantor, Tarnów 2011 : [recenzja] Marek Saj Robert Kantor (aut. dzieła rec.) s. 191-195
"The Art of Legislation: the Principles of Lawgiving in the Church", P. Kroczek, Kraków 2011 : [recenzja] Tomasz Gałkowskki P. Kroczek (aut. dzieła rec.) s. 195-200
"Roman Longchamps de Bérier (1883-1941) profesor lwowski i lubelski, red. Antoni Dębiński, Magdalena Pyter, Lublin 2011 : [recenzja] Henryk Stawniak Antoni Dębiński (aut. dzieła rec.) Magdalena Pyter (aut. dzieła rec.) s. 200-202
"Nauki prawne pomiędzy tradycją a współczesnością. Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Longchamps de Bérier w 70 rocznicę śmierci", Red. Antoni Dębiński, Magdalena Pyter, Bożena Czech-Jezierska, Lublin 2011 : [recenzja] Henryk Stawniak Bożena Czech-Jezierska (aut. dzieła rec.) Antoni Dębiński (aut. dzieła rec.) Magdalena Pyter (aut. dzieła rec.) s. 202-205
"El orden de los clérigos o ministros sagrados. Formación, incardinación y Estatuto Jurídico Personal", T. Rincón-Pérez, Pamplona 2009 : [recenzja] Robert Kantor T. Rincón-Pérez (aut. dzieła rec.) s. 206-209
XIV Międzynarodowy Kongres Prawa Kanonicznego "Administracja w Prawie Kanonicznym", Warszawa, 14-18 Września 2011 Wiesław Kiwior s. 211-215
Kolokwium habilitacyjne ks. dr. Jerzego Adamczyka Marek Saj s. 217-219
Kolokwium habilitacyjne ks. dr. Marka Saja Urszula Nowicka s. 219-221
Doktorat magistra Michała Poniatowskiego Marek Saj s. 221-225