Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
2015, Tom 58, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z uroczystej sesji, zorganizowanej w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 12 czerwca 2015 r. Józef Wroceński s. 3-6
[Wystąpienie Dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego] Henryk Stawniak s. 7-8
Przemówienie wygłoszone na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dniu 13 czerwca 2015 r. podczas konferencji poświęconej kard. Zenonowi Grocholewskiemu Józef Krukowski s. 9-14
Wkład kard. Zenona Grocholewskiego w dzieło edukacji katolickiej w świecie Wojciech Góralski s. 15-42
Dylematy wokół ustawy kanonicznej (II) - 'bonum commune' czy 'communionis' Tomasz Gałkowski s. 43-65
Katolicki Uniwersytet Ameryki (The Catholic University Of America) w świetle norm prawa kanonicznego Arkadiusz Domaszk s. 67-101
Konieczność odłożenia chrztu dziecka wyzwaniem dla ewangelizacji jego rodziców Zbigniew Janczewski s. 103-119
Wartość dowodowa 'confessio iudicialis' w świetle "Mitis Iudex Dominus Iesus" papieża Franciszka Grzegorz Leszczyński s. 121-137
Il diritto canonico nel contesto teologico ed ecclesiale dei secoli V-VIII Aldo Gorini s. 139-154
"Pontificia Praecepta de Clero Uxorato Orientali" e la questione del celibato presso le Chiese Orientali Cattoliche Andriy Tanasiychuk s. 155-173
Urlopy wypoczynkowe w świetle przepisów prawa pracy Katarzyna Majchrzak s. 175-191
"La compartecipazione nel delitto canonico : alla ricerca del concetto teoretico", P. Skonieczny, Roma 2015 : [recenzja] Tomasz Gałkowski Piotr Skonieczny (aut. dzieła rec.) s. 193-197
"I delicti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede - norme, prassi, obiezioni", a cura Claudio Papale, Città del Vaticano 2014 : [recenzja] Dariusz Borek Claudio Papale (aut. dzieła rec.) s. 197-208
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Stowarzyszenia Kanonistów Polskich poświęconej zadaniom nauczycielskim Kościoła wobec nowych wyzwań Igor Kilanowski s. 209-223
Nowi magistrzy prawa kanonicznego Bożena Szewczul s. 225-232
Nostryfikacje Bożena Szewczul s. 232-233