Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1990, Tom 33, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z zagadnień normy kanonicznej Remigiusz Sobański s. 3-20
Kuria Rzymska Jana Pawła II Edward Sztafrowski s. 21-81
Obowiązek przesyłania Stolicy Apostolskiej sprawozdań o stanie instytutu życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego Julian Kałowski s. 83-99
Szafarz sakramentu bierzmowania Marian Pastuszko s. 101-132
Wartość prawna miłości Jerzy Laskowski s. 133-140
Prawo do obrony w procesie kanonicznym : (refleksje na kanwie przemówienia Jana Pawła II do Roty Rzymskiej w dniu 26.01.1989 roku) Henryk Stawniak s. 141-152
Korektury rzymskie pierwszego polskiego synodu plenarnego z 1936 roku Wojciech Góralski s. 153-173
Ogólny stan i podział administrcyjny unickiej diecezji w Chełmie na tle politycznej sytuacji kraju w drugiej połowie XVIII w. Józef Łapiński s. 175-197
"La Conferenza episcopale svizzera. Analisi storica e canonica", Romeo Astorri, Friburgo 1988 : [recenza] Remigiusz Sobański Romeo Astorri (aut. dzieła rec.) s. 199-200
"Codex Iuris Canonici auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus fontium annotatione et indice analytico-alphabetico auctus", [Città del Vaticano] 1989 : [recenzja] Henryk Stawniak s. 200-203
"Prawo zakonów, instytutów świeckich i stowarzyszeń życia apostolskiego", Franciszek Bogdan, Poznań 1988 : [recenzja] Julian Kałowski Franciszek Bogdan (aut. dzieła rec.) s. 204-217
"Il matrimonio nel nuovo diritto canonico", Paolo Moneta, Genova 1986 : [recenzja] Wojciech Góralski Paolo Moneta (aut. dzieła rec.) s. 217-223
"Die Universität im Spannungsfeld von Kirche und Staat", Hugo Schwendenwein, Wien 1988 : [recenzja] Remigiusz Sobański Hugo Schwendenwein (aut. dzieła rec.) s. 223-224
"Konstantynopol stolicą ekumenicznego patriarchatu 325-870", Henryk Justyn Widuch, Katowice 1988 : [recenzja] Edward Sztafrowski Henryk Justyn Widuch (aut. dzieła rec.) s. 224-226
"Polonika liturgiczne w Kongregacji Obrzędów 1588-1632. Studium z dziejów Kurii Rzymskiej. Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka Towarzystwa Jezusowego", Wiktor Gramatowski, Rzym-Warszawa 1988 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Wiktor Gramatowski (aut. dzieła rec.) s. 226-229
Ogólnopolskie sympozjum kanonistów w ATK Henryk Stawniak s. 231-241
Bibliografia zagadnień fundamentalnych prawa kanonicznego (1985-1987) Remigiusz Sobański Honorata Typańska s. 243-312