Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1998, Tom 41, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Laudacja wygłoszona na cześć abp. prof. dra Zenona Grocholewskiego, Prefekta Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, z okazji nadania mu tytułu doktora nauk prawnych "honoris causa" Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w dniu 12 X 1998 r. Wojciech Góralski s. 3-14
Specyfika wymiaru sprawiedliwości w Kościele : referat wygłoszony z okazji otrzymania tytułu doktora nauk prawnych "honoris causa" Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w dniu 12 X 1998 podczas inauguracji roku akademickiego tejże Uczelni Zenon Grocholewski s. 15-27
Papież Jan Paweł II jako ustawodawca Wojciech Góralski s. 29-45
Prawo naturalne wśród przesłanek myśli kanonistycznej ks. Mariana Żurowskiego Remigiusz Sobański s. 47-57
Konferencja Biskupów w świetle motu proprio "Apostolos suos" Jan Dyduch s. 59-74
Miejsce sprawowania sakramentu pokuty i pojednania (kan. 964 §§ 1-3) Marian Pastuszko s. 75-105
Prawodawstwo Konferencji Episkopatu Polski i Prymasa w zakresie sakramentów uzdrowienia Zbigniew Janczewski s. 107-131
Wolnomularstwo w dokumentach Stolicy Apostolskiej i Kodeksie Prawa Kanonicznego, ze szczególnym uwzględnieniem dekretów Kongregacji Doktryny Wiary (1949-1983) Zbigniew Suchecki s. 133-186
Jubileusz papieski XIX wieku w Królestwie Polskim Witold Jemielity s. 187-197
Szkoły katolickie w obowiązujących konkordatach z państwami europejskimi Krzysztof Warchałowski s. 199-247
Stosunki między państwem i Kościołami w Grecji Anna Pikulska-Robaszkiewicz s. 249-266
Dochodzenie diecezjalne w postępowaniu kanonizacyjnym Sługi Bożego Augusta Kardynała Hlonda Andrzej Orczykowski s. 267-270
Szwajcarzy w kościołach Królestwa Polskiego Witold Jemielity s. 271-274
"Pena e penitenza Diritto Canonico postconciliare", Marco Ventura, Napoli 1996 : [recenzja] Zbigniew Suchecki Marco Ventura (aut. dzieła rec.) s. 275-280
"Służba duszpasterska Wojska Polskiego 1914-1945", Janusz Odziemkowski, Warszawa 1998 : [recenzja] Tadeusz Płoski Janusz Odziemkowski (aut. dzieła rec.) s. 281-283
Międzynarodowe Sympozjum Kanonistów, Sikórz k. Płocka 19-20 X 1998 r. Krzysztof Warchałowski s. 285-291
Ogólnopolskie Sympozjum "Konkordat Polski 1993", Łowicz, 7 V 1998 r. Krzysztof Warchałowski s. 292-295
Kolokwium habilitacyjne ks. dra Józefa Wroceńskiego Zbigniew Janczewski s. 297-298
Doktorat ks. Witolda Adamczewskiego Józef Wroceński s. 298-300
Doktorat ks. Krzysztofa Kosk Józef Wroceński s. 300-301
Doktorat ks. Gintera Dzierżona Józef Wroceński s. 301-303
Doktorat ks. Janusza Boruckiego Józef Wroceński s. 303-304
Nowi magistrzy prawa kanonicznego Józef Wroceński s. 304-306
Nostryfikacja Józef Wroceński s. 307