Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1962, Tom 5, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kodeks Prawa Kanonicznego Stefan Biskupski (tłum.) s. 3-40
De punitione communitatis ratione ipsius delicti Marian Żurowski s. 41-75
Urząd dziekana w rozwoju historycznym Marian Przybyłko s. 77-148
W sprawie obsadzenia stolic biskupich w zaborze rosyjskim (1880-1883) Aleksy Petrani s. 149-166
Postulator w procesach beatyfikacyjnych Władysław Padacz s. 167-176
Ordynariusz w procesach beatyfikacyjnym Władysław Padacz s. 177-188
Terytorialny zasięg kary Marian Myrcha s. 189-196
Św. Pius X Teofil Długosz s. 197-209
Sprawa zwołania soboru przez prawosławnych Mirosław Szegda s. 211-230
Synod Rzymski Bronisław Panek s. 231-268
Encyklika społeczna "Mater et magistra" Stefan Sołtyszewski s. 269-280
Z najnowszych orzeczeń Trybunału Roty Rzymskiej Kaźmierz Karłowski s. 281-290
"Der Richter und das unsittliche Gesetz", Hans-Urlich Evers, Berlin 1956 : [recenzja] Walenty Wójcik Hans-Urlich Evers (aut. dzieła rec.) s. 291-297
"La séparation des Eglises et de l'Etat - l'oeuvre de Louis Méjan", L. V. Méjan, Paris 1959 Walenty Wójcik Lucie Violette Méjan (aut. dzieła rec.) s. 297-305
"Studien zum Schisma des Jahres 1130", Franz-Josef Schmale, Köln-Graz 1961 : [recenzja] Aleksy Petrani Franz-Josef Schmale (aut. dzieła rec.) s. 306-307
"Prawo karne", T. II : "Kara", Marian-Alfons Myrcha, Warszawa 1960 : [recenzja] Gommarus Michiels Marian-Alfons Myrcha (aut. dzieła rec.) s. 308-310
Z przygotowań do II Watykańskiego Soboru Powszechnego Stefan Sołtyszewski s. 311-315