Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1984, Tom 27, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prawno-teologiczne uwagi o nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego Remigiusz Sobański s. 3-14
Duch i funkcja prawa kościelnego Remigiusz Sobański s. 15-39
Forma zawarcia małżeństwa w świetle nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego Tadeusz Pawluk s. 41-71
Koncelebracja Eucharystii Marian Pastuszko s. 73-98
Chrześcijanin przyjmujący bierzmowanie Marian Pastuszko s. 99-118
Problem zależności jurysdykcyjnej zakonu marianów od braci mniejszych obserwantów Julian Kałowski s. 119-144
Sankcja nieważności ordynacji w świetle źródeł prawa kościelnego do połowy V wieku Kazimierz Nasiłowski s. 145-221
Polityka dynastii julijsko-klaudyjskiej wobec wyzwoleń i wyzwoleńców Maria Zabłocka s. 223-239
Słowo wstępne na ogólnopolskim sympozjum kanonistów w ATK w dniu 2 maja 1983 r. Remigiusz Sobański s. 241-245
Nowe prawo małżeńskie Kościoła katolickiego : (refleksje wstępne) Marian Żurowski s. 245-253
Dziesięć tomów "Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte - Kanonistische Abteilung LVII-LXVI (1971-1980) Walenty Wójcik s. 253-284
"Rytuał rodzinny (Aby rodzina była bardziej Kośiołem)", Józef Wysocki, Olsztyn 1981 : [recenzja] Tadeusz Pawluk Józef Wysocki (aut. dzieła rec.) s. 285-286
"La intervención de tercero en el proceso canónico", Luis Madero, Pamplona 1982 : [recenzja] Tadeusz Pawluk Luis Madero (aut. dzieła rec.) s. 286-287
"É pronto il nuovo Codice di Diritto Canonico. Iter revisionale e prossima promulgazione", Francesco D'Ostilio, Vaticano 1982 : [recenzja] Remigiusz Sobański Francesco D'Ostilio (aut. dzieła rec.) s. 287
"De iurisprudentia recentiore circa simulationem et errorem", Antoni Stankiewicz, Romae 1981 : [recenzja] Marian Żurowski Antoni Stankiewicz (aut. dzieła rec.) s. 287-291
"De homicidio in iure poenali romano", Antoni Stankiewicz, Romae 1981 : [recenzja] Marian Żurowski Antoni Stankiewicz (aut. dzieła rec.) s. 292
"Revolution und Ideologie - der Hussitismus", Robert Kalivoda, Köln-Wien 1976 : [recenzja] Walenty Wójcik Robert Kalivoda (aut. dzieła rec.) s. 292-303
Doktorat ks. R. Kolibskiego Tadeusz Pawluk s. 305-306
Kolokwium habilitacyjne ks. J. Laskowskiego Tadeusz Pawluk s. 306-307
Posiedzenia naukowe pracowników naukowo-dydaktycznych Marian Rola s. 307-311