Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 7
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1966, Tom 9, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Chrzest Polski w świetle wytycznych misyjnych dla Słowian Michał Wyszyński s. 3-49
Pomoc świecka dla kościoła Polskiego w sprawch szerzenia i ochrony wiary do 1565 r. Walenty Wójcik s. 51-111
Urząd dziekana w polskim ustawodastwie synodalnym XVIII w. Marian Przybyłko s. 113-211
Autobiografia Józefa Sebastiana Pelczara Joachim Roman Bar s. 213-312
Warunkowe przekazywanie władzy przez prawo Marian Żurowski s. 313-328
Statuty kapituły katedralnej we Wrocławiu Wincenty Urban s. 329-354
Z praktyki sądowej : Czy ten sam tytuł nieważności małżeństwa? Joachim Roman Bar A. Pawicki s. 355-356