Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 34
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1971, Tom 14, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Inspiracje soborowe w zakresie prawa kanonicznego Edward Sztafrowski s. 3-27
Uprawnienia Konferencji Biskupich Edward Sztafrowski s. 29-60
Międzynarodowa współpraca biskupów i Konferencji Biskupich Piotr Hemperek s. 61-73
Kapłani współpracownicy biskupa w świetle soborowych uchwał Stanisław Kosowski s. 75-86
Posoborowa odnowa klauzury mniszek Joachim Roman Bar s. 87-104
Rozwój stanów doskonałości w Polsce : IX Konstytucje Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących (1884-1954) Joachim Roman Bar s. 105-121
Przeszkoda wieku do małżeństwa w dekretałach papieskich i literaturze kanonistycznej XIII wieku Bronisław Wenanty Zubert s. 123-166
Reforma kanonicznego prawa procesowego po Soborze Watykańskim II Tadeusz Pieronek s. 167-187
Ugodowe i polubowne rozstrzyganie sporów w świetle kanonicznego prawa procesowego Tadeusz Pawluk s. 189-203
Kierunek rozwoju współczesnej jurysprudencji Roty Rzymskiej w sprawach małżeńskich z tytułu przymusu i bojaźni Józef Krukowski s. 205-224
Zasada legalności w kościelnym prawie karnym Alfons Przybyła s. 225-252
Secunadae nuptiae w życiu i prawie starożytnych chrześcijan Wiktor Panecki s. 253-265
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 61. Instrukcja Kongregacji dla Spraw Kultu Bożego o stopniowym wprowadzeniu w życie Konstytucji Ap. "Missale Romanum" Edward Sztafrowski (tłum.) s. 267
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 62. Instrukcja Kongregacji dla Spraw Kultu Bożego dotycząca odprawiania Mszy św. dla specjalnych grup Edward Sztafrowski (tłum.) s. 267-277
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 63. [Instrukcja na temat zamieszczania tekstu łacińskiego w mszałach zawierających język narodowy] Edward Sztafrowski s. 277-278
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 64. Dekret Kongregacji Zakonów i Instytutów Świeckich na temat uprawnienia delegowanego Najwyższym Przełożonym zakonów laickich, dotyczące sekularyzowania zakonników ślubów czasowych Edward Sztafrowski (tłum.) s. 278-279
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 65. Dekret Kongregacji Zakonów i Instytutów Świeckich określający sposb uczestniczenia braci w zarządzie zakonów kleryckich Edward Sztafrowski (tłum.) s. 279-282
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 66. Pismo Kongregacji dla Spraw Duchowieństwa w sprawie stałej formacji duchowieństwa zwłaszcza młodszego (L'Osservatore Romano, 9-10.II.1970, 3) Edward Sztafrowski (tłum.) s. 282-302
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 67. Kongregacja dla Spraw Kultu Bożego teksty uzupełniające liturgię Mszy św. krzyżma Wielkiego Czwartku Edward Sztafrowski (tłum.) s. 302-305
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 68. Kongregacja Nauczania Katolickiego : podstawowe zasady formacji kapłańskiej Edward Sztafrowski (tłum.) s. 305
Bolesław Ulanowski (1860-1919) Jakub Sawicki s. 307-324
Ks. Marcin Pełka - śląski kanonista (1757-1828) Wincenty Urban s. 325-329
O. Stefan Wawrzkowicz (1867-1934) Joachim Roman Bar s. 329-330
O. Gundysalw Junik (1880-1956) Robert Świętochowski s. 330-331
O. Tadeusz Stasica (1909-1966) Robert Świętochowski s. 331-332
"Rituale Romanum ex decreto Sacrosancti oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, Ordo professionis religiosae", Vaticanis 1970 : [recenzja] Joachim Roman Bar s. 333-334
"La vita religiosa nel Magistero Pontificio postconciliare", Eutimio Catazzo, Vicenza 1969 : [recenzja] Joachim Roman Bar Eutimio Catazzo (aut. dzieła rec.) s. 334
"Miscellanea in honorem Dini Staffa et Periclis Felici S.R.E Cardinalium", "Apollinaris" I: 40, 1967, nr 1-4 ; II: 41, 1968, nr 1-4 : [recenzja] Walenty Wójcik s. 334-341
"Die Kirchenorganisation in den Bistümern Meissen, Merseburg und Naumburg um 1500", Karlheinz Blaschke, Walther Haupt, Heinz Wiessner, Weimar 1969 : [recenzja] Walenty Wójcik Karlheinz Blaschke (aut. dzieła rec.) Walther Haupt (aut. dzieła rec.) Heinz Wiessner (aut. dzieła rec.) s. 341-345
"Sull'esclusione dei beni essenziali del matrimonio canonico", Pietro Serafini, Romae 1962 : [recenzja] Marian Pastuszko Pietro Serafini (aut. dzieła rec.) s. 345-350
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Studia Warmińskie", T. V, 1968 : [recenzja] Czesław Świniarski s. 350-353
Zagadnienie metodyki wykładu prawa kanonicznego Tadeusz Pawluk s. 355-362
Sesje naukowe kanonistów Tadeusz Pieronek s. 363-374
Proces beatyfikacyjny w świetle najnowszych dekretów Stolicy Apostolskiej Władysław Padacz s. 375-383