Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1973, Tom 16, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mikołaj Kopernik doctor decretorum s. 4-6
Niektóre aspekty negatywnego ustosunkowania się kościelnego urzędu cenzorskiego do dzieła M. Kopernika Tadeusz Pawluk s. 7-25
Idea wolnego Kościoła w wolnym państwie w pismach kanonistów niemieckich z początku XIX wieku - G. Zirkel'a i F. A. Frey'a Marian Fąka s. 27-45
Kościoły protestanckie w Polsce w latach 1918-1972 Marian Fąka s. 47-78
Prawny wykład kościelnego prawa publicznego : zarys problematyki Remigiusz Sobański s. 79-109
Synod Biskupów nowym organem kolegialnym Edward Sztafrowski s. 111-169
Udział biskupów w odnowionej Kurii Rzymskiej Edward Sztafrowski s. 171-190
Kongregacja Ewangelizowania Narodów w rozwoju historyczno-prawnym Romuald Skowronek s. 191-207
Reforma święceń niższych i subdiakonatu Piotr Hemperek s. 209-228
Przenoszenie duchownych do stanu świeckiego Jerzy Grzywacz s. 229-244
Reforma kanonicznego procesu małżeńskiego w świetle motu proprio "Causas Matrimoniales" Tadeusz Pawluk s. 245-284
Dowód pośredni w sprawach o nieważności małżeństwa z tytułu przymusu i bojaźni w wyrokach Roty Rzymskiej z lat 1958-1962 Wojciech Góralski s. 285-296
Przestępstwo bigamii w Kodeksie Prawa Kanonicznego (Kanon 2356) Antoni Gościmski s. 297-320
Problem winy w karnym ustawodawstwie kanonicznym Marian Alfons Myrcha s. 321-395
Bibliografia prac ks. Władysława Padacza za lata 1923-1972 Antoni Gościmski s. 397-410
"De legibus", I: "De natura legis", Francisco Suárez, Madrid 1971 : [recenzja] Marian Al. Żurowski Francisco Suárez (aut. dzieła rec.) s. 411-412
"De legibus", II (I 9-20): "De legis obligatione", Francisco Suárez, Madrid 1972 : [recenzja] Marian Al. Żurowski Francisco Suárez (aut. dzieła rec.) s. 412-414
"Iura Masoviae Terrestria : pomniki dawnego prawa mazowieckiego ziemskiego", T. 1: (1228-1471) oprac. i podał do druku Jakub Sawicki, Warszawa 1972 : [recenzja] Marian Al. Żurowski Jakub Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 414-416
"Il diritto canonica nella realta' ecclesiale", Agostino Martini, Roma 1969 : [recenzja] Remigiusz Sobański Agostino Martini (aut. dzieła rec.) s. 416-419
"Vatikanische Akten zur Geschichte des deutschen Kulturkampfes, Leo XIII. Teil I: 1878-1880", Rudolf Lill, Tübingen 1970 : [recenzja] Marian Fąka Rudolf Lill (aut. dzieła rec.) s. 419-422
Prace opublikowane w Rzymie przez p. Zofię Olszamowską-Skowrońską Marian Fąka s. 422-423
Z najnowszych wyroków Roty Rzymskiej Kazimierz Karłowski s. 425-429