Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 31
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
2010, Tom 53, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[Dnia 18 października 2009 roku niespodziewanie odszedł od nas na zawsze nasz Kolega Śp. Prof. dr hab. Tomasz Dybowski] s. 3
Prof. dr hab. Tomasz Dybowski (1923-2009) Józef Wroceński s. 5-8
Miejsce pochodzenia dziecka w kanonicznym porządku prawnym Ginter Dzierżon s. 9-19
Nowe horyzonty misji „Ad gentes” – normy prawa kanonicznego Arkadiusz Domaszk s. 21-40
Wiedza psychologiczna w formacji kandydatów do kapłaństwa Tomasz Gałkowski s. 41-59
Podmiot błogosławieństw : próba wykładni obowiązujących przepisów Jerzy Adamczyk s. 61-77
Procedury związane z wprowadzeniem stałego diakonatu w diecezjach polskich Tomasz Jakubiak s. 79-104
Legalne przebywanie zakonnika poza wspólnotą zakonną Marek Stokłosa s. 105-128
Prawna strona ślubu ubóstwa Marek Saj s. 129-145
    Zacytuj
  • Udostępnij
Czy proboszcz może przyjąć każdego dnia jedno stypendium mszalne? Bartosz Nowakowski s. 147-157
Wykluczenie nierozerwalności małżeństwa w opublikowanych wyrokach Roty Rzymskiej z 2001 roku Wojciech Góralski s. 159-179
Relacja podmiotu do obowiązku w orzekaniu nieważności małżeństwa z kan. 1095 n. 3 KPK Tomasz Rakoczy s. 181-201
Kara wydalenia ze stanu duchownego Karolina Rudzińska s. 203-231
Ustanowienie trybunałów administracyjnych według schematu Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1982 r. Tomasz Białobrzeski s. 233-244
Moc dowodowa dokumentów kościelnych w procedurze cywilnej Lucjan Świto s. 245-268
Przynależność wiernych do Kościoła według KKKW i KPK Urszula Nowicka s. 269-298
Początki Kolegium Polskiego w Rzymie w XVI i XVII w. oraz działania zmierzające do jego utworzenia w XIX w. Marek Stępień s. 299-314
Sukcesja święceń biskupich pasterzy Kościoła warszawskiego (1798-2007) Krzysztof R. Prokop s. 315-366
Władze kościelne i cywilne w Królestwie Polskim na przykładzie diecezji sejneńskiej 1818-1918 Witold Jemielity s. 367-386
Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 września 2009 r., P 46 Helena Pietrzak s. 387-396
"Canonistica, Codificazione e Metodo", Paolo Gherri, Città del Vaticano 2007 : [recenzja] Tomasz Gałkowski Paolo Gherri (aut. dzieła rec.) s. 397-399
"Refleksje na temat prawa – prawo naturalne, filozofia prawa", Zenon Grocholewski, Kraków 2009 : [recenzja] Józef Krukowski Zenon Grocholewski (aut. dzieła rec.) s. 399-401
"Kardynał Kamerling Świętego Kościoła Rzymskiego : urząd, historia, zadania", Sylwester Kasprzak, Lublin 2008 : [recenzja] Janusz Gręźlikowski Sylwester Kasprzak (aut. dzieła rec.) s. 401-407
"Custodi della sapienza : il servizio dei superiori", Michelina Tenace, Roma 2007 : [recenzja] Bożena Szewczul Michalina Tenace (aut. dzieła rec.) s. 407-411
"Psychoza maniakalno-depresyjna jako przyczyna niezdolności konsensualnej do zawarcia małżeństwa (kan. 1095, n. 1-3 KPK)", Grzegorz Leszczyński, Łódź 2009 : [recenzja] Wojciech Góralski Grzegorz Leszczyński (aut. dzieła rec.) s. 412-416
"Komentarz do instrukcji procesowej „Dignitas connubi”, red. nauk. Tomasz Rozkrut, Sandomierz 2007 : [recenzja] Zbigniew Janczewski Tomasz Rozkrut (aut. dzieła rec.) s. 416-421
"Nowy Sobór Ogólnoprawosławny : natura, historia przygotowań, tematyka" Tadeusz Kałużny, Kraków 2008 : [recenzja] Urszula Nowicka Tadeusz Kałużny (aut. dzieła rec.) s. 421-424
Sprawozdanie z Konferencji Naukowej "Ewangeliczna rada posłuszeństwa w życiu konsekrowanym a wolność osoby" Marek Stokłosa s. 425-434
Sympozjum "Magisterium Kościoła w zderzeniu z prawem państwowym" Arkadiusz Domaszk s. 435-438
Doktorat Pani Katarzyny Gągor Marek Saj s. 439-442
Sprawozdanie z wyjazdu do Republiki Czech – Praga i Kutna Hora – Studentów Wy- działu Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie (6–10 V 2009 r.) Jarosław Sokołowski Anna Tomanek s. 442-449