Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 39
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1974, Tom 17, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Warmińska Kapituła Katedralna a Mikołaj Kopernik Tadeusz Pawluk s. 3-22
Teologiczno-prawne uzasadnienie soborowego ujęcia tolerancji i niedyskryminacji Ferdynand Pasternak s. 23-50
Posłuszeństwo zakonne a wolność osoby ludzkiej Maria Wojnar s. 51-72
Małżeńska przeszkoda uroczystej profesji zakonnej w Dekrecie Gracjana i nauce dekretystów Edward Górecki s. 73-95
Świadomość symulacji u całkowicie symulującego zawarcie małżeństwa Marian Pastuszko s. 97-106
Uprawnienia udzielone trybunałom kościelnym w Belgii oraz Anglii i Walii w zakresie procesu małżeńskiego Wojciech Góralski s. 107-115
Obecny stan prawny postępowania o dyspensę od małżeństwa niedopełnionego Józef Glemp s. 117-130
Motyw rekursu administracyjnego do drugiej sekcji Sygnatury Apostolskiej Józef Krukowski s. 131-140
Problem winy w karnym ustawodawstwie kanonicznym : [ciąg dalszy] Marian Alfons Myrcha s. 141-205
Autonomia patriarchatów wschodnich w pierwszym tysiącleciu Edmund Przekop s. 207-227
Ks. Edmund Kardynał Dalbor (1869-1926) Józef Glemp s. 229-240
Uroczystości papieskie na A.T.K. s. 241-242
Sprawozdanie z II-go Kongresu międzynarodowego prawa kanonicznego w Mediolanie i z II-go Kongresu prawa Kościołów Wschodnich w Gonii (Chania) na Krecie Marian Żurowski s. 242-259
Ogólnopolskie i wydziałowe sympozja kanonistyczne na A.T.K. w roku 1972-1973 Marian Pastuszko s. 259-274
Projekt Konstytucji Kościoła : rozwój - dyskusje - struktura i treść : (sprawozdanie) Władysław Rymarz s. 275-287
"Mount Athos - the garden of the Panaghia", Emmanuel Amand de Mendieta, tł. Michael R. Bruce, Berlin-Amsterdam 1972 : [recenzja] Walenty Wójcik Michael R. Bruce (aut. dzieła rec.) Emmanuel Amand de Mendieta (aut. dzieła rec.) s. 289-297
"Atti del Congresso Internazionale di Diritto canonico, La chiesa dopo il Concilio, Roma 14-19 gennaio 1970", I-II, Milano 1972 : [recenzja] Marian Żurowski s. 297-302
"El derecho y el misterio de la Iglesia", Valentin Ramallo, Roma 1972 : [recenzja] Marian Żurowski Valentin Ramallo (aut. dzieła rec.) s. 302-303
"Il canone tridentino sul divorzio per adulterio e l'interpretazione degli autori", Luigi Bressan, Roma 1973 : [recenzja] Marian Żurowski Luigi Bressan (aut. dzieła rec.) s. 303-304
"Vinculum matrimoniale, Olis Robleda [et al.], Roma 1973 : [recenzja] Marian Żurowski Olis Robleda (aut. dzieła rec.) s. 304-305
"L'Incontro Interfrancescano nel 750° della regola "bollata" (1223-1973) panorama e prospettive del francescanesimo oggi", "Vita Minorum", 15, 1973, nr 3-4 : [recenzja] Joachim Roman Bar s. 306-307
"Codices Pseudo-Isidoriani. A paleographico-historical study", Schafer Williams, New York 1971 : [recenzja] Piotr Hemperek Schafer Williams (aut. dzieła rec.) s. 307-309
"El sacramento de la penitencia. Fundamentos historicos de su regulacion actual", Jose M. Gonzalez del Valle, Pamplona 1972 : [recenzja] Piotr Hemperek Jose M. Gonzalez del Valle (aut. dzieła rec.) s. 309-311
"Derecho fundamental de asociación en la Iglesia", Alfonso Diaz Diaz, Pamplona 1972 : [recenzja] Piotr Hemperek Alfonso Diaz Diaz (aut. dzieła rec.) s. 311-313
"Die Ehelehre Martin Luthers. Theologische und rechts-historische Aspekte des reformatorischen Eheverständnisses", K. Suppan, Salzburg 1971 : [recenzja] Bronisław Zubert Klaus Suppan (aut. dzieła rec.) s. 314-318
"La separacion convencionel de los conyuges y el derecho espanol", Fernando Varela de Limia, Pamplona 1972 : [recenzja] Bronisław Zubert Fernando Varela de Limia (aut. dzieła rec.) s. 318-320
"Nueva tramitacion de las causas matrimoniales", Leon del Amo Pachón, Salamanca 1971 : [recenzja] Jerzy Grzywacz Leon del Amo Pachón (aut. dzieła rec.) s. 320-322
"La condicion juridica del laico en la dottrina canonica del siglo XIX", Matilde Bahima, Pamplona 1972 ; "La condicion juridica del laico del CJC al Vaticano II", Ana Ledesma, Pamplona 1972 ; "La condicion juridica del laico en el Concilio Vaticano II", Mercedes Gomes Carrasco, Pamplona 1972 : [recenzja] Józef Krukowski Matilde Bahima (aut. dzieła rec.) Mercedes Gomes Carrasco (aut. dzieła rec.) Ana Ledesma (aut. dzieła rec.) s. 322-325
"Le mariage dans les Églises chrétiennes du I-er au XI-e siècle", K. Ritzer, Paris 1970 : [recenzja] Edmund Przekop Korbinian Ritzer (aut. dzieła rec.) s. 325-329
"Stipulatio Aquiliana. Textgestalt und Tragweite der Aquilianischen Ausgleichsquittung im klassischen römischen Recht", Fritz Sturm, München 1972 : [recenzja] Franciszek Wycisk Fritz Sturm (aut. dzieła rec.) s. 330-335
"Apokeryxis, abdicatio und exheredatio", Michael Wurm, München 1972 : [recenzja] Franciszek Wycisk Michael Wurm (aut. dzieła rec.) s. 335-345
"Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europaischen Privatrechtsgeschichte", I. Band : "Mittelalter (1100-1500). Die gelehrten Rechte und die Gesetz gebung", Helmut Coing, München 1973 : [recenzja] Franciszek Wycisk Helmut Coing (aut. dzieła rec.) s. 345-357
Czy wykluczenie głównych celów małżeństwa stanowi całkowitą symulację małżeństwa? Marian Pastuszko s. 359-360
"Periodica de re morali canonica liturica", vol. 61, 1972, fasc. 2-4: [recenzja] Ferdynand Pasternak s. 361-366
"Potestas vicaria Ecclesiae", Urbanus Navarrete, "Periodica de Re Morali Canonica Liturgica", vol. 60, 1971, fasc. 3 : [recenzja] Roman Bodański Urbanus Navarrete (aut. dzieła rec.) s. 367-378
"Studia Theologica Varsaviensia", 10, 1972, nr 2 ; 11, 1973, nr 1 : [recenzja] Antoni Gościmski s. 378-379
"Studia Warmińskie", T. IX, 1972 : [recenzja] Tomasz J. Jagiełło s. 379-387
Z życia Wydziału Prawa Kanonicznego ATK Tomasz J. Jagiełło s. 389-395
Książki nadesłane na Wydział Prawa Kanonicznego ATK s. 396-397