Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1977, Tom 20, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ks. prof. Marian Alfons Myrcha Joachim Roman Bar s. 5-10
De potestate sacerdotali secundum Gratianum : (continuatio) Kazimierz Nasiłowski s. 11-45
Prawo a wolność osoby odrodzonej we chrzcie Remigiusz Sobański s. 47-65
Wolność osoby ludzkiej w "Mater et magistra" i "Pacem in terris" Jana XXIII Ferdynand Pasternak s. 67-87
Nowe prawo o wyborze papieża Walenty Wójcik s. 89-107
Kwestia prymasostwa w okresie arcybiskupich rządów kardynała Edmunda Dalbora (1915-1926) : (ciąg dalszy) Marian Fąka s. 109-129
Skutki kasaty z 1864 r. dla zakonu marianów Julian Kałowski s. 131-140
Sprawa wydalenia ks. Markiewicza ze zgromadzenia salezjanów Aleksy Petrani s. 141-148
Projekt reformy prawa małżeńskiego : (część II - kanony: 1035-1080) Józef Rybczyk s. 149-165
Quid ex iure comparato de errore circa personam in matrimonio disci possit ad ius canonicum emendandum Pio Ciprotti s. 167-176
Skutki rekursu administracyjnego do Drugiej Sekcji Sygnatury Apostolskiej Józef Krukowski s. 177-186
Zakaz trzeciej apelacji i niezmienność wyroku w sprawach małżeńskich u dekretystów Tadeusz Pieronek s. 187-194
Uprawnienie do naprawiania niewłaściwego wymiaru sprawiedliwości : (formowanie się doktryny w oparciu o podstawowe założenia) Marian Żurowski s. 195-208
Stosunek Kościoła pierwszych wieków do kary śmierci Tadeusz Pawluk s. 209-223
Początki polskiej literatury o karności kościelnej - ks. Jan Opieliński 1858-1935 Józef Glemp s. 225-236
Juliusz Makarewicz Zdzisław Papierkowski s. 237-243
Problem nauczania prawa Katolickich Kościołów Wschodnich w seminariach duchownych obrządku łacińskiego Paweł Pałka s. 245-262
Stosunki majątkowe między narzeczonymi w prawie rzymskim klasycznym ("dos" i "donatio") Henryk Kupiszewski s. 263-282
Traktowanie więźniów w konstytucjach cesarskich z okresu dominatu Cezary Kunderewicz s. 283-291
Usiłowanie zabójstwa w prawie karnym rzymskim Antoni Stankiewicz s. 293-307
Wytyczne pisania maszynopisu s. 309-311