Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1970, Tom 13, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zmiany w kościelnych strukturach organizacyjnych Jerzy Grzywacz s. 3-20
Stanowisko prawne konferencji biskupów Piotr Hemperek s. 21-48
Władza zwyczajna, delegowana czy kolegialna? Marian Żurowski s. 49-57
Nowe aspekty prawne posługiwania proboszczowskiego Edward Sztafrowski s. 59-100
Uprawnienia członków Ludu Bożego a uprawnienia Laikatu Marian Żurowski s. 101-141
Sakramentalne podstawy pozycji prawnej wiernych w Kościele Remigiusz Sobański s. 143-158
Kapłaństwo wspólne Edward Sztafrowski s. 159-180
Formy zespołowego apostolstwa świeckich w świetle dekretu "Apostolicam actuositatem" Walenty Wójcik s. 181-202
Aspekty prawne dialogu między hierarchią a katolikami świeckimi Tadeusz Pieronek s. 203-216
Zagadnienie indeksu książek zakazanych w świetle posoborowych dokumentów Stolicy Apostolskiej Józef Krukowski s. 217-227
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 25. Uroczyste wyznanie wiary złożone przez Ojca św. Pawła VI przed Bazyliką Piotrową w dniu 30 czerwca 1968 roku, w roku wiary, w 1900 rocznicę śmierci męczeńskiej Św. Apostołów Piotra i Pawła Edward Sztafrowski (tłum.) s. 229-243
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 26. Decret Kongregacji Obrzędów dotyczący tytułu bazyliki mniejszej Edward Sztafrowski (tłum.) s. 244-249
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 27. Motu proprio "Peculiare ius" dotyczące używania ołtarza Papieskiego w Patriarchalnych Bazylikach Rzymskich Edward Sztafrowski (tłum.) s. 249-254
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 28. Pismo papieskie ustanawiające Najśw. Maryję Pannę patronką Unii Apostolstwa Chorych Edward Sztafrowski (tłum.) s. 254-256
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 29. Kongregacja Biskupów : wykaz uprawnień pięcioletnich (1968-1973) udzielonych ordynariuszom miejsca Edward Sztafrowski (tłum.) s. 256-258
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 30. Instrukcja Kongregacji Obrzędów dotycząca organizowania nabożeństw na cześć Świętego lub Błogosławionego w ciągu roku po Kanonizacji lub Beatyfikacji Edward Sztafrowski (tłum.) s. 258-260
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 31. Sekretariat dla niewierzących : dialog wierzących z niewierzącymi Edward Sztafrowski (tłum.) s. 260-284
"Śląskie studia historyczno-teologiczne", Katowice 1968 : [recenzja] Joachim Roman Bar s. 285-287
"Introducción a la ciencia del derecho canónico", Alberto de la Hera, Madrid 1967 : [recenzja] Marian Żurowski Alberto de la Hera (aut. dzieła rec.) s. 287-290
"Historia del derecho canónico", I : "El primer milenio", Antonio García y García, Salamanca 1967 : [recenzja] Marian Żurowski Antonio Garcia y Garcia (aut. dzieła rec.) s. 290-291
"Il Concilio Vaticano II e la codificazione del diritto canonico. Lezioni ad uso degli studenti", Mario Petroncelli, Napoli 1968 : [recenzja] Marian Żurowski Mario Petroncelli (aut. dzieła rec.) s. 291-292
Monografia o metropolicie Siestrzeńcewiczu Aleksy Petrani André Arvaldis Brumanis (aut. dzieła rec.) s. 292-309
"The determination of rite", William W. Basset, Roma 1967 : [recenzja] Piotr Hemperek William W. Basset (aut. dzieła rec.) s. 309-314
"De episcopo visitatore", Samuel Doimi, Roma 1965 : [recenzja] Piotr Hemperek Samuel Doimi (aut. dzieła rec.) s. 314-318