Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1999, Tom 42, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ks. prof. dr hab. Remigiusz Sobański Zbigniew Janczewski s. 3-5
Prawo europejskie - korzenie i tendencje rozwoju. Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana dla uczczenia jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej ks. prof. dr hab. Remigiusza Sobańskiego Zbigniew Janczewski s. 7-10
Prawo jako wartość Remigiusz Sobański s. 11-26
Osservazioni giuridico-canoniche sulla lettera apostolica "Apostolos suos" Peter Erdö s. 27-38
Osoby i instytucje odpowiedzialne za budzenie powołań kapłańskich w świetle uchwał synodów polskich po Soborze Watykańskim II Tomasz Białobrzeski Wojciech Góralski s. 39-62
Odpusty (kanony 992-997) Marian Pastuszko s. 63-197
Troska o małżeństwo i rodzinę w sprawozdaniach z wizytacji kanonicznych kardynała Karola Wojtyły Jan Dyduch s. 199-213
Posty kościelne w XIX wieku : diecezja Augustowska czyli Sejneńska Witold Jemielity s. 215-231
Wykluczenie sakramentalnej godności małżeństwa w orzecznictwie rotalnym Ginter Dzierżon s. 233-244
Uwagi o zamierzonym utworzeniu Wydziału Teologiczno-Kanonicznego Remigiusz Sobański s. 245-248
"Prawno-teologiczne elementy charyzmatu Zgromadzenia Misji Wincentyńskiej do powstania pierwszych "Reguł Wspólnych" (1617-1655)", Wiesław Wenz, Wrocław 1999 : [recenzja] Julian Kałowski Wiesław Wenz (aut. dzieła rec.) s. 249-251
"Postup pri prelození a odvolaní farara", Zenon Grocholewski, Bratislava 1999 : [recenzja] Wojciech Góralski Zenon Grocholewski (aut. dzieła rec.) s. 251-255
"Le sanzioni penali nella Chiesa", P. 1 : "I delitti e le sanzioni penali in genere (cann. 1311-1366)", Zbigniew Suchecki, [Città del Vaticano] 1999 : [recenzja] Tomasz Gałkowski Zbigniew Suchecki (aut. dzieła rec.) s. 255-259
"Homo sacer. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa", Roberto Fiori, Napoli 1996 : [recenzja] Jan Zabłocki Roberto Fiori (aut. dzieła rec.) s. 259-262
Międzynarodowa Konferencja "Systemy finansowania instytucji kościelnych w Europie" : Stowarzyszenie Kanonistów Polskich - Wydział Nauk Prawnych KUL - Sąd Biskupi w Sandomierzu, Sandomierz 13-14 IX 1999 r. Krzysztof Warchałowski s. 263-272
Doktorat Ks. Krzysztofa Gierata Józef Wroceński s. 273-274
Nowi magistrzy prawa kanonicznego Józef Wroceński s. 274-277
Nostryfikacje Józef Wroceński s. 278