Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1988, Tom 31, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teoria prawa kościelnego Remigiusz Sobański s. 3-12
Interkomunia w świetle nowego Kodeksu Bronisław Wenanty Zubert s. 13-29
Przepisy kanoniczne dotyczące przechowywania Eucharystii Edward Sztafrowski s. 31-41
Kongresy eucharystyczne w praktyce pastoralnej Kościoła Tadeusz Pieronek s. 43-52
Równoczesne rozgrzeszenie wielu penitentów bez uprzedniej ich spowiedzi indywidualnej Marian Pastuszko s. 53-85
Dyspensa od formy zawarcia małżeństwa w świetle nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego Wojciech Góralski s. 87-99
Eklezjalny fundament życia wspólnotowego Marian Al. Żurowski s. 101-109
Czas trwania nowicjatu Julian Kałowski s. 111-126
Skrócone postępowanie apelacyjne w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa Stefan Ciesielski s. 127-137
Ewolucja pojęcia zdolności do zawarcia małżeństwa w świetle wyroków rotalnych bieżącego stulecia Stanisław Kosowicz s. 139-146
Duchowni niekanoniczni, a sankcje na nich nakładane w okresie święceń relatywnych Kazimierz Nasiłowski s. 147-236
Confarreatio w ustawodawstwie pierwszych cesarzy rzymskich Maria Zabłocka s. 237-246
"Questioni fondamentali della canonistica nel pensiero di Klaus Mörsdorf", Arturo Cattaneo, Pamplona 1986 : [recenzja] Remigiusz Sobański Arturo Cattaneo (aut. dzieła rec.) s. 247-248
"Mentalidad divorcista y consentimiento matrimonial", María Isabel Aldanondo Salaverria, Salamanca 1982 : [recenzja] Wojciech Góralski María Isabel Aldanondo Salaverria (aut. dzieła rec.) s. 248-255
"L'oggetto essenziale del consenso coniugale nel matrimonio canonico. Studio storico-giuridico sul pensiero di Tomás Sánchez", Giordano Caberletti, Brescia 1986 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Giordano Caberletti (aut. dzieła rec.) s. 255-257
Ogólnopolskie sympozjum kanonistów w ATK Jerzy Syryjczyk s. 259-269
Bibliografia zagadnień fundamentalnych prawa kościelnego (1984) Remigiusz Sobański Honorata Typańska s. 271-316