Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1990, Tom 33, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Powrót nuncjusza apostolskiego Tadeusz Pawluk s. 3-6
Przedstawicielstwo papieskie w kościele partykularnym i dyplomacja Stolicy Apostolskiej Tadeusz Pawluk s. 7-25
Kuria diecezjalna Biskupa Rzymskiego Edward Sztafrowski s. 27-45
Epistemologiczne problemy pojęcia prawa kościelnego Remigiusz Sobański s. 47-59
Świeccy w służbie Kościołowi w świetle adhortacji "Christofidelis laici" Jan Dyduch s. 61-79
Stabilizacja organizacyjno-prawna Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim (1891-1955) Aniela Bąk s. 81-126
Ku jedności doktrynalnej sakramentalności małżeństwa Henryk Stawniak s. 127-145
Nierozwiązywalność małżeństwa w nauczaniu Ojców Kościoła Bronisław Sitek s. 147-160
Dekret Roty Rzymskiej c. Mario Giannecchini z 18 II 1986 r. w sprawie o nieważność małżeństwa (z kan. 1101 § 2 i kan. 1095 nn. 2-3) Wojciech Góralski s. 161-172
Kara ekskomuniki a pełna wspólnota kościelna według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Jerzy Syryjczyk s. 173-196
Dwadzieścia lat półrocznika "Communicationes" (1969-1989) Wojciech Góralski s. 197-200
Wacław Osuchowski (1906-1988) Henryk Kupiszewski s. 201-204
"La Conferenza Episcopale Polacca in difesa dell'uomo e dei suoi diritti. Interventi e giustificazione teologica", Szczepan T. Praśkiewicz, Roma 1898 : [recenzja] Edward Sztafrowski Szczepan T. Praśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 205-206
"Die Bayerische Benediktinerkongregation 1684-1803. Eine rechtsgeschichtliche Untersuchung der Verfassung eines benediktinischen Klösterverbandes unter Berücksichtigung rechtlicher Vorformen und rechtssprachlicher Grundbegriffe", Stephan Haering, St. Ottilien 1989 : [recenzja] Remigiusz Sobański Stephan Haering (aut. dzieła rec.) s. 207-210
"Ordensrecht. Sonderausgabe in Verbindung mit der Vereinigung Deutscher Ordensobern", Rudolf Henseler, Essen 1987 : [recenzja] Bronisław Wenanty Zubert Rudolf Henseler (aut. dzieła rec.) s. 210-213
"Ordensrecht auf der Grundlage des Codex Iuris Canonici 1983 unter Berücksichtigung des staatlichen Rechts der Bundesrepublik Deutschland, Österreichs und Schweiz", B. Primeshofer, Freiburg i. B. 1988 : [recenzja] Bronisław Wenanty Zubert B. Primeshofer (aut. dzieła rec.) s. 213-217
"Kurze Geschichte des Deutschen Katholizismus, 1800-1960", Heinz Hürten, Maeinz 1986 : [recenzja] Paweł Kuglarz Heinz Hürten (aut. dzieła rec.) s. 217-218
Kanoniści na Kongresie Teologów Polskich Tadeusz Pawluk s. 219-221
IX Międzynarodowy Kongres Stowarzyszenia Prawników Kościołow Wschodnich Józef Łapiński s. 221-223
Doktorat ks. J. Kasińskiego Henryk Stawniak s. 225