Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 37
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
2009, Tom 52, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ś p. Ks. prof. Jerzy Syryjczyk s. 3
Ks. prof. Jerzy Syryjczyk (1950-2009) Józef Wroceński s. 5-12
Wykaz publikacji ks. prof. Jerzego Syryjczyka Karolina Rudzińska s. 13-16
Doktorat Honoris Causa s. 17-18
Uchwała nr 15/ 2007 s. 19
Uchwała Nr 22 s. 20
Laudacja wygłoszona przez Promotora podczas wręczenia dyplomu Doktora honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Profesorowi Peterowi Blaho Julian Kałowski s. 21-25
Wykład prof. Petera Blaho, Doktora honoris causa s. 27-33
Sprawozdanie z uroczystości wręczenia dyplomu doktora honoris causa Panu prof. dr Peterowi Blaho Urszula Nowicka s. 35-38
Usunięcie z urzędu kościelnego na mocy samego prawa Ginter Dzierżon s. 39-57
Pojęcie dobrego imienia (bona fama) w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. Jana Pawła II na podstawie kan. 220 Piotr Skonieczny s. 59-84
Odrębność wydziałów kościelnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w świetle prawa kanonicznego Arkadiusz Domaszk s. 85-113
Papieska Rada ds. Tekstów Prawnych: interpretacja autentyczna kanonów Kodeksu z 1983 roku Tomasz Rozkrut s. 115-137
"Instrukcja Episkopatu Polski w sprawie udzielania posługi lektora i akolity świeckim mężczyznom z 2007 r." jako forma realizacji postanowień Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 r. Zbigniew Janczewski s. 139-153
Błąd spowodowany podstępem (kan. 1098 KPK) w świetle orzecznictwa Roty Rzymskiej Wojciech Góralski s. 155-174
Małżeństwo z muzułmaninem Jan Krajczyński s. 175-200
Funkcjonowanie kan. 1107 KPK z 1983 r. w kanonicznym systemie małżeńskim Bartosz Nowakowski s. 201-228
Kościelny "modus procedendi" w przypadkach pedofilii Tomasz Wytrwał s. 229-253
Dziekani w ustawodawstwie synodalnym diecezji włocławskiej Janusz Gręźlikowski s. 255-319
Kapituła katedralna w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej (1818-1925) Marek Stępień s. 321-351
"La legge naturale nella dottrina della Chiesa", Zenon Grocholewski, a cura di Luigi Cirillo, Roma 2008 : [recenzja] Julian Kałowski Luigi Cirillo (aut. dzieła rec.) Zenon Grocholewski (aut. dzieła rec.) s. 353-356
"Życie konsekrowane w posoborowym nauczaniu Kościoła", Czesław Parzyszek, Ząbki 2007 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Czesław Parzyszek (aut. dzieła rec.) s. 356-361
"Polacy w Watykanie. Instytucje i urzędy oraz Polacy w nich pracujący. Historia i współczesność", Władysław Marian Zarębczan, Pelplin 2004 : [recenzja] Krzysztof R. Prokop Władysław Marian Zarębczan (aut. dzieła rec.) s. 361-367
"Kompetencje organów kolegialnych w Kościele partykularnym w sprawowaniu władzy wykonawczej według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku", Mirosław Sitarz, Lublin 2008 : [recenzja] Wojciech Góralski Mirosław Sitarz (aut. dzieła rec.) s. 367-375
"La formazione dei novizi alla povertà religiosa alla luce delle trasformazioni socioculturali in Polonia", Grzegorz Firszt, Roma 2007 : [recenzja] Bożena Szewczul Grzegorz Firszt (aut. dzieła rec.) s. 376-378
"Ewolucja doktryny oraz dyscypliny dotyczącej przeszkody różności religii w kanonicznym porządku prawnym", Ginter Dzierżon, Warszawa 2008 : [recenzja] Zbigniew Janczewski Ginter Dzierżon (aut. dzieła rec.) s. 378-380
"Lezioni di Teologia del Diritto Canonico", Paolo Gherri, Roma 2004 : [recenzja] Tomasz Gałkowski Paolo Gherri (aut. dzieła rec.) s. 381-383
"Teologia del diritto canonico: fondamenti storici e sviluppi sistematici", Libero Gerosa, Lugano 2005 : [recenzja] Tomasz Gałkowski Libero Gerosa (aut. dzieła rec.) s. 383-385
"Prawo karne islamu", Jan Bury, Jerzy Kasprzak, Warszawa 2007 : [recenzja] Katarzyna Górak-Sosnowska Jan Bury (aut. dzieła rec.) Jerzy Kasprzak (aut. dzieła rec.) s. 386-388
Sprawozdanie z zebrania założycielskiego Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego Paweł Sobczyk s. 389-391
Konferencja Naukowa z okazji 25-lecia wejścia w życie Kodeksu Prawa Kanonicznego Marek Stokłosa s. 391-407
Sprawozdanie z seminarium bolońskiego Urszula Nowicka s. 407-413
Wyjazd do Włoch studentów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie Paulina Majewska Jarosław Sokołowski s. 415-427
Doktorat ks. Jarosława Kodzia Marek Saj s. 428-431
Doktorat ks. Roberta Dębińskiego Urszula Nowicka s. 431-435
Doktorat Pana Adama Bartczaka Marek Saj s. 435-438
Doktorat Aldony Ciborowskiej Urszula Nowicka s. 438-441