Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 34
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
2011, Tom 54, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[Dnia 4 października 2011 roku odszedł od nas niespodziewanie i na zawsze nasz Kolega Ks. Prof. zw, dr hab. Julian Kałowski] s. 3-4
Ks. Prof. dr hab. Julian Kałowski MIC (1933-2011) Bożena Szewczul s. 5-13
Śp. Ks. Prof. Julian Kałowski (1933-2011) – w służbie Bogu i ludziom Wojciech Góralski s. 15-18
Uchwała nr 29/ 2009 s. 19
Uchwała Nr 8 s. 20-21
Tekst doktoratu s. 22-23
Laudacja wygłoszona przez promotora podczas wręczenia dyplomu doktora honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pani dr Hannie Suchockiej Józef Krukowski s. 25-30
Przyczyny i procedury wydalania duchownych według norm i praktyki Kongregacji Nauki Wiary Krzysztof Nykiel s. 31-52
Przyczyny i procedury przeniesienia duchownych do stanu świeckiego na podstawie uprawnień Kongregacji ds. Duchowieństwa Waldemar Barszcz s. 53-76
Wydalanie duchownych na podstawie kanonicznego procesu karnego Zbigniew Suchecki s. 77-115
Dyspensa od celibatu prezbiterów i diakonów Wiesław Kiwior s. 117-145
Przyczyny i procedura wydalania duchownych z instytutu zakonnego Ambroży Skorupa s. 147-168
Metoda kanonistyczna we współczesnej dyskusji naukowej Tomasz Gałkowski s. 169-190
Odpowiednie wynagrodzenie duchownych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. : analiza kan. 281 §1 Robert Kantor s. 191-222
Tajemnica przysposobienia a przeszkoda pokrewieństwa: odnotowanie adopcji w księdze ochrzczonych (kan. 877 §3) Piotr Majer s. 223-246
Przestępstwa przeciwko Najświętszej Eucharystii : komentarz do art. 2 "Norm" Kongregacji Nauki Wiary "De gravioribus delictis" z 2001 r. Piotr Skonieczny s. 247-285
Przestępstwa przeciwko Najświętszej Eucharystii : komentarz do art. 2 "Norm" Kongregacji Nauki Wiary "De gravioribus delictis" z 2001 r. Piotr Skonieczny s. 247-285
Przestępstwo podsłuchiwania (nagrywania) spowiedzi oraz rozpowszechnianie jej treści w środkach społecznego przekazu w świetle prawodawstwa Kościoła katolickiego Mirosław Wróbel s. 287-304
"Violatio legis" w świetle wyroku Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej c. Castillo Lara z 22 sierpnia 1987 r. Tomasz Białobrzeski s. 305-322
Kompetentne i sprawnie działające trybunały kościelne : rzeczywistość czy pobożne życzenie? : możliwości, perspektywy oraz konieczność zmian po słowach Benedykta XVI do Sygnatury Apostolskiej w 2011 r. Bartosz Nowakowski s. 323-331
Gwarancje wolności sumienia i religii w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Anna Gołębiowska s. 333-365
Sytuacja prawna pracowników powyżej pięćdziesiątego roku życia Monika Magdalena Dębska Maciej Dębski s. 367-385
"Rok liturgiczny i Kalendarz w reformie Soboru Watykańskiego II", Krzysztof Konecki, Toruń 2010 : [recenzja] Janusz Gręźlikowski Krzysztof Konecki (aut. dzieła rec.) s. 387-395
"Kanoniczna figura pielgrzyma w korelacji z duszpasterstwem poprzez sanktuarium", Jerzy Adamczyk, Sandomierz, 2011 : [recenzja] Henryk Stawniak Jerzy Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 395-399
"Ochrona rodziny w prawie Kościoła łacińskiego", Elżbieta Szczot, Lublin 2010 : [recenzja] Bronisław W. Zubert Elżbieta Szczot (aut. dzieła rec.) s. 399-408
"Rodzina polska w kontekście nowych uwarunkowań", Władysław Majkowski, Kraków 2010 : [recenzja] Józef Wroceński Władysław Majkowski (aut. dzieła rec.) s. 408-414
"La buona fama: problematiche inerenti alla sua protezione in base al. can. 220 del Codice di Diritto Canonico Latino", Piotr Skonieczny, Romae 2010 : [recenzja] Józef Wroceński Piotr Skonieczny (aut. dzieła rec.) s. 414-417
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne przyczyny i procedury wydalania duchownych" Marek Stokłosa s. 419-431
Międzynarodowa naukowo-popularna sesja z okazji 400-lecia przybycia dominikanów do Czortkowa Tomasz Wytrwał s. 432-436
Kolokwium habilitacyjne o. dr. Zbigniewa Sucheckiego Urszula Nowicka s. 437-439
Doktorat ks. Zbigniewa Prusińskiego Urszula Nowicka s. 439-442
Sprawozdanie z wyjazdu na Ukrainę studentów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie (13–17 października 2010 roku) Karolina Malinowska Jarosław Sokołowski s. 442-448
Nowi magistrzy prawa kanonicznego Bożena Szewczul s. 448-454
Nostryfikacje Bożena Szewczul s. 454-455