Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1979, Tom 22, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Działalność ustawodawcza Pap. Pawła VI Edward Sztafrowski s. 3-37
Idea podstawowych praw człowieka w prawie kościelnym Tadeusz Pawluk s. 39-54
Biskupi koadiutorzy i pomocniczy Edward Sztafrowski s. 55-79
Wzajemne relacje między biskupami i zakonnikami w Kościele posoborowym Ferdynand Pasternak s. 81-105
Rozwój konstytucji zgromadzenia sióstr Rodziny Maryi (1857-1972) Maria Dominiczak s. 107-133
Pojęcie całkowitej symulacji małżeństwa przed Kodeksem Prawa Kanonicznego Marian Pastuszko s. 135-156
Trzy interpretacje kanonu 1083 §2, 1° KPK Piotr Skowronek s. 157-177
Homoseksualizm jako przyczyna nieważności małżeństwa według najnowszej jurysprudencji rotalnej (1956-1976) Antoni Stankiewicz s. 179-198
Komentarz do projektu ogólnej procedury administracyjnej Józef Krukowski s. 199-232
Jeszcze raz o domniemaniu poczytalności w schemacie 1973 kan. 10 § 3 Franciszek Wycisk s. 233-243
Trybunał jednoosobowy w kanonicznym prawie wschodnim Edmund Przekop s. 245-262
Gorgoniusz Ageison SJ (1604-1665), profesor w Akademii Wileńskiej Roman Darowski s. 263-275
"Urchristliche und frühkatholische Ämter", Joachim Rohde, Berlin 1976 : [recenzja] Walenty Wójcik Joachim Rohde (aut. dzieła rec.) s. 277-283
"Les designations épiscopales dans le droit contemporain", Jean-Louis Harouel, Paris 1977 : [recenzja] Walenty Wójcik Jean-Louis Harouel (aut. dzieła rec.) s. 283-287
"Discorso generale sull'ordinamento canonico", Pio Fedele, Roma 1977 : [recenzja] Zenon Grocholewski Pio Fedele (aut. dzieła rec.) s. 287-291
"Discorsi sul Diritto Canonico", Pio Fedele, Roma 1973 ; "Introduzione al Diritto Canonico", Pio Fedele, [b.m.][b.r.] : [recenzja] Pio Fedele Zenon Grocholewski s. 291-295
"Quaderni Romani di Diritto Canonico", Anno I - "La simulazione nel matrimonio", diretti da Pio Fedele, Roma 1977 : [recenzja] Zenon Grocholewski Pio Fedele (aut. dzieła rec.) s. 295-298
"Studi in onore di Pietro Agostino D'Avack", T. I-IV, Milano 1976 : [recenzja] Zenon Grocholewski s. 298-305
"Autorità e obbedienza nella vita religiosa", Koser et al., Milano 1978 : [recenzja] Julian Kałowski Konstantyn Koser s. 305-310
"Iuramentum und frühe Friedensbewegung (10.-12. Jh.), Theodor Körner, Berlin 1977 : [recenzja] Walenty Wójcik Theodor Körner (aut. dzieła rec.) s. 310-313
"Eheschliessung und Geisteskrankheit. Eine Darstellung nach der Rechtsprechung der S. Romana Rota", Alexander Dordett, Herder 1977 : [recenzja] Zygmunt Labuda Alexander Dordett (aut. dzieła rec.) s. 313-321
Uwagi o pracy pod red. Helmuta Coinga, "Handbuch der Quellen..." Henryk Wycisk Helmut Coing (aut. dzieła rec.) s. 322-332