Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1968, Tom 11, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Granice metropolii (halickiej) lwowskiej w okresie przed rozbiorowym Bolesław Kumor s. 3-20
Czy istnieje w Kodeksie prawa kanonicznego zamieszkanie konieczne-własne? Józef Osesek s. 21-44
Próba dostosowania norm prawa kanonicznego o inkardynacji i ekskardynacji do współczesnych potrzeb duszpasterstwa Taduesz Pieronek s. 45-60
Powierzanie parafii zakonnikowi według motu proprio "Ecclesiae Sanctae" Remigiusz Sobański s. 61-80
Uprawnienia przełożonych Generalnych Instytutów zakonnych nadane przez Stolicę Apostolską w 1964 i 1966 r. Jacek Stożek s. 81-107
Powstanie Zgromadzednia Felicjanek Gabriel Bartoszewski Florian Duchniewski s. 109-151
Wykonanie ustaw sejmu pruskiego z dnia 20 V 1874 r. i 22 IV 1875 r. na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej Zygmunt Zieliński s. 153-220
Proces informacyjny biskupa Józefa Rybińskiego i jego przydatność do biografii Jan Wysocki s. 221-252
Dzieje dobroczynności w Bodzentynie Florentyna Teresa Rzemieniuk s. 253-273
Nieznane Ordinationes et Decreta synodu kurzelowskeiego z 6-8 VI 1617 r. Bolesław Kumor s. 275-312
Łużyce obchodzą w 1968 r. jubileusz swej diecezji Feliks Kokoszka s. 313-315
Jubileusz ks. Prof. Dra. Mariana Myrchy Joachim Bar s. 315-319
Jeszcze o egzempcji diecezji wrocławskiej Wincenty Urban s. 319-325
Seminarium naukowe kanonistów Antoni Stankiewicz s. 327-338
"Das Naturrecht im Disput", Franz Böckle, Düsseldorf 1966 : [recenzja] Marian Żurowski Franz Böckle (aut. dzieła rec.) s. 339-345
Uwagi do recenzji Ks. Jana Zubki o dziele Ks. Mariana Mychry pt. „Prawo Karne”, t. II : „Kara”, M. Myrcha, Warszawa 1960 Marian Fąka Marian Mychra (aut. dzieła rec.) Jan Zubka (aut. dzieła rec.) s. 345-347
Z praktyki sądowej : Świadkowie w beatyfikacyjnych procesach informacyjnych Władysław Padacz s. 349-350
Z praktyki sądowej : Proces beatyfikacyjny sługi Bożego meczennika Władysław Padacz s. 350-351
Z praktyki sądowej : Proces beatyfikacyjny O. Maksymiliana Kolbe Joachim Bar s. 351-354
Z najnowszych wyroków Roty Rzymskiej Kazimierz Karłowski s. 354-358
Komunikat Redakcji s. 358