Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1976, Tom 19, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Num aliquid novi praevidendum sit, quod attinet ad "iustitiam administrativam" in Ecclesia Pio Ciprotti s. 3-8
De potestate sacerdotali secundum Gratianum : (continuatio) Kazimierz Nasiłowski s. 9-36
Uprawnienie do uczestnictwa we wspólnocie kościelnej pierwszych wieków chrześcijaństwa Marian Żurowski s. 37-52
Nowa Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do małżeństwa w świetle praw psycho-socjologii Jerzy Laskowski s. 53-63
Odnowione przepisy prawnoliturgiczne Sakramentu Namaszczenia Chorych Edward Sztafrowski s. 65-80
Działalność ustawodawcza biskupa przemyskiego J. S. Pelczara (1900-1924) Joachim Roman Bar s. 81-111
Funkcja kapituły katedralnej i kolegiackiej w XX wieku na przykładzie diecezji łomżyńskiej Witold Jemielity s. 113-121
Granice i podział diecezji wrocławskiej na komisariaty i dekanaty w latach 1914-1945 Stanisław Książek s. 123-152
Z zagadnień kanonistyki polskiej Tadeusz Pawluk s. 153-230
Okruchy bibliograficzne Jakub Sawicki s. 231-232
Ks. Jan Zubka Marian Alfons Myrcha s. 232-247
"Geschichte des frühchristlichen Kirchenrechts bis zum Konzil von Nizäa 325", Othmar Heggelbacher, Freiburg 1974 : [recenzja] Walenty Wójcik Othmar Heggelbacher (aut. dzieła rec.) s. 249-262
"Interrogatio y confesión en los juicios matrimoniales", León Del Amo, Pamplona 1973 : [recenzja] Tadeusz Pawluk León Del Amo (aut. dzieła rec.) s. 262-266
"La libertad religiosa", Amadeo de Fuenmayor, Pamplona 1974 : [recenzja] Ferdynand Pasternak Amadeo de Fuenmayor (aut. dzieła rec.) s. 266-270
"Il matrimonio. Essenza - fine - amore coniugale, con particolare riferimento alla donna recisa", Anastasio Gutierrez, Napoli 1974 : [recenzja] Józef Glemp Anastasio Gutierrez (aut. dzieła rec.) s. 270-275
"Encyklopedia spraw międzynarodowych i ONZ", Edmund Jan Osmańczyk, Warszawa 1974 : [recenzja] Józef Glemp Edmund Jan Osmańczyk (aut. dzieła rec.) s. 276-280
"Konkordaty - zarys historii ze szczególnym uwzględnieniem XX wieku", Tadeusz Włodarczyk, Warszawa 1974 : [recenzja] Ferdynand Pasternak Tadeusz Włodarczyk (aut. dzieła rec.) s. 280-284
Bibliografia kościelnego prawa publicznego (1974) Remigiusz Sobański Honorata Typańska s. 284-303
Ogólnopolskie sympozjum kanonistów Tomasz J. Jagiełło s. 305-310
Zbieranie pism Sług Bożych i ocena ich przez teologów Izydor Borkiewicz s. 311-326
Heroiczność cnót w aspekcie prawa kanonicznego Jan Białobok s. 327-336
Częściowa a całkowita symulacja małżeństwa Marian Pastuszko s. 336-339
Sędzia ponens w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa Marian Pastuszko s. 339-341
Problem nowego "Wprowadzenia do studiów w archiwach kościelnych" Hieronim Eugeniusz Wyczawski s. 343-353
Wskazania dla Współpracowników słownika polskich kanonistów XIX i XX wieku Joachim Roman Bar s. 353-355
Z życia Wydziału Prawa Kanonicznego ATK w I połowie roku 1975 Tomasz J. Jagiełło s. 357-359