Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1966, Tom 9, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Granice archidiecezji gnieźniejskiej w tysiącleciu (1000-1939) Bolesław Kumor s. 3-26
Rozwój stanów doskonałości w Polsce, V Zgromadzenie Matki Bożej Miłosierdzia (1862-1962) Joachim Roman Bar s. 27-184
Separatystyczne dążenia kapituły wrocławskiej do uniezależnienia się od metropolii gnieźnieńskiej Ignacy Subera s. 185-197
Andrzej Stanisław Załuski biskup płocki jako ustawodawca Walenty Józef Sumarcz s. 199-224
Uprawnienia biskupów przy kanonizacji świętych przed XIII w. Antoni Stankiewicz s. 225-254
Suspensa Marian Mychra s. 255-285
Synod Biskupów Stefan Sołtyszewski s. 287-300
Prawne rozpoznanie grobu i ciała sługi Bożego Władysław Padacz s. 301-307
Rozwój organizacji i procedurypodczas IV sesji Soboru Watykańskiego II Walenty Wójcik s. 309-337
Tadeusz Silnicki : w 75-lecie urodzin i 50-lecie pracy naukowej Kazimierz Gołąb s. 339-362
Przyjęcie przez króla i senat uchwał Soboru Trydenckeigo w Parczewie w 1564 r. Piotr Aleksandrowicz s. 363-381
"Nauka prawa kanonicznego w Polsce w XVIII i XIX wieku", Aleksy Petrani, Lublin 1961 : [recenzja] Jan Zubka Aleksy Petrani (aut. dzieła rec.) s. 383-387
"Handlexicon zu den Quellen des Römisches Rechts", H. Heumann, E. Seckel, Graz 1958 : [recenzja] Franciszek Wycisk H. Heumann (aut. dzieła rec.) E. Seckel (aut. dzieła rec.) s. 389-393
"Furcht ind Zwang im kanonischen Eheprozess unter besonderer Berücksichtigung der Ehesimulation", Norbert Ruf, Wien 1963 : [recenzja] Walenty Wójcik Norbert Ruf (aut. dzieła rec.) s. 395-400
Bibliographia synodorum paticularium : Sprawozdanie Jakub Sawicki s. 401-407
Zarządzenia Stolicy Apostolskiej Joachim Roman Bar s. 409-413
Sprawozdanie z posiedzeń naukowych Wydziału Prawa Kanonicznego ATK w roku akademickim 1956 Joachim Roman Bar s. 415-420
Przegląd ustawodastwa powszechnego ogłoszonego w "Acta Apostolicae Sedis " 1965 r. Jan Zubka s. 421-428
Ś.p. O. Gommarus Michiels a Booischot Marian Alfons Mychra s. 429-444
"I tre esami canonici delle candidate alla vita religiosa", Agostino Pugliese, Roma 1964 : [recenzja] Joachim Roman Bar Agostino Pugliese (aut. dzieła rec.) s. 444
Heinrich Felix Schmid (14 VIII 1896-6 II 1963) Jakub Sawicki s. 445-471
Z praktyki sądowej : Prawa i obowiązki kolegium sądzącego Władysław Padacz s. 473-475
Z praktyki sądowej : Zasady Roty Rzymskiej dotyczące amencji, jako przeszkody małżeńskiej Kaźmierz Karłowski s. 475-486