Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1981, Tom 24, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przemówienie Ks. Dziekana Tadeusza Pawluka podczas zjazdu naukowego Kanonistów Polskich z okazji 25-letniej działalności Wydziału Prawa Kanonicznego ATK w Warszawie (18 II 1980) Tadeusz Pawluk s. 5-13
Początki Wydziału Prawa Kanonicznego ATK w świetle wspomnień Ignacy Subera s. 15-22
Kryzys czy odrodzenie nauki prawa kanonicznego? Remigiusz Sobański s. 23-36
Sprawozdanie z sesji naukowej z okazji Jubileuszu 25-lecia Wydziału Prawa Kanonicznego ATK Roman Bodański s. 37-39
Kanonistyka polska w 60-leciu wolnej Polski (1918-1978) Piotr Hemperek s. 41-77
Osądzanie duchownych od kapłaństwa w tekstach źródłowych Dekretu Gracjana Kazimierz Nasiłowski s. 79-121
Kontemplacyjny wymiar życia zakonnego Gabriel Bartoszewski s. 123-135
Przebywanie zakonników poza domem zakonnym Joachim Roman Bar s. 137-148
Problematyka związana z ograniczeniem wolności wewnętrznej w świetle nowszych wyroków rotalnych Marian Żurowski s. 149-161
Dowód z dokumentów przy symulacji zgody małżeńskiej Antoni Stankiewicz s. 163-174
Małżeństwo zawierane warunkowo w świetle wyroków Roty Rzymskiej Jerzy Laskowski s. 175-188
Unia personalna Gniezno-Poznań w świetle źródeł prawnohistorycznych Marian Fąka s. 189-236
Le developpement recent du droit de procedure en Amerique du Nord Francis G. Morrisey s. 237-253
Odpowiedzialność zorganizowanego zespołu za przestępstwo swego reprezentanta w ujęciu Innocentego IV Marian Żurowski s. 255-263
Ksiądz Dr Julian Młynarczyk (1882-1950) Halina Irena Szumił s. 265-271
Archiwum Postulacji : (propozycje w sprawie zorganizowania archiwum) Gabriel Bartoszewski s. 271-280
"L'ordinamento della Chiesa e il pluralismo dopo il Vaticano II", Giovanni Barberini, Perugia 1979 : [recenzja] Remigiusz Sobański Giovanni Barberini (aut. dzieła rec.) s. 281-283
"Bibliotheca Salmanticensis : Constitution y relaciones Iglesia-Estado en la actualidad", Salamanca 1978 : [recenzja] Ferdynand Pasternak s. 283-286
"Reform des kirchlichen Gesetzbuches. Codex iuris canonici 1963-1978", Heribert Schmitz, Trier 1979 : [recenzja] Zygmunt Labuda Heribert Schmitz (aut. dzieła rec.) s. 286-291
"Drogą rad ewangelicznych", Joachim Roman Bar, Warszawa 1978 ; "Ku doskonałości zakonnej", Joachim Roman Bar, Warszawa 1979 : [recenzja] Ferdynand Pasternak Joachim Roman Bar (aut. dzieła rec.) s. 291-294
"Consacrati e inviati. Spiritualità e diritto della vita consacrata", Elio Gambari, Milano 1979 : [recenzja] Julian Kałowski Elio Gambari (aut. dzieła rec.) s. 294-297
"Documenta recentiora circa rem matrimonialem et processualem cum notis bibliographicis et indicibus", Zenon Grocholewski, Romae 1980 : [recenzja] Marian Żurowski Zenon Grocholewski (aut. dzieła rec.) s. 298
"Il Motu Proprio "Causas matrimoniales" nella dottrina e nella giurisprudenza", Roma 1979 : [recenzja] Zenon Grocholewski s. 299-301
"Il giudizio di nullità matrimoniale nei casi speciali", Piero Antonio Bonnet, Roma 1979 : [recenzja] Zenon Grocholewski Pierro Antonio Bonnet (aut. dzieła rec.) s. 301-305
"La Chiesa e i Beni Culturali. Atti del Convegno di Studio organizzato dalla Regione Ecclesiastica Toscana in collaborazione con la Commissione Pontificia Centrale per l'Arte Sacra in Italia, Lucca, 3-5 giugno 1977", Milano 1978 : [recenzja] Zenon Grocholewski s. 305-307
"La perfezione cristiana in Benedetto XIV con particolare riferimento all'età giovanile", Antonio Casieri, Vaticana 1979 : [recenzja] Henryk Misztal Antonio Casieri (aut. dzieła rec.) s. 307-312
"Jeszcze raz o domniemaniu poczytalności w schemacie 1973 kan. 10 § 3", F. Wycisk, "Prawo Kanoniczne", 22, 1979, nr 3-4 : [recenzja] Jerzy Syryjczyk Franciszek Wycisk (aut. dzieła rec.) s. 312-314
Ogólnopolskie sympozjum kanonistów Roman Bodański s. 315-319
Całkowita symulacja małżeństwa a inne braki zgody małżeńskiej Marian Pastuszko s. 321-341