Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1992, Tom 35, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawy wyznaniowe w Konstytucji 3 Maja Tadeusz Pawluk s. 3-13
Prawo kanoniczne a kultura prawna Remigiusz Sobański s. 15-33
Pozycja proboszcza w prawie kodeksowym Edward Sztafrowski s. 35-69
Troska Kościoła o formację osób zakonnych - rys historyczny, geneza i charakter dokumentu "Wskazania dotyczące formacji w instytutach zakonnych" Julian Kałowski s. 71-88
Formacja do życia według rad ewangelicznych Piotr Stasiński s. 89-100
Etapy formacji ze szczególnym uwzględnieniem nowicjatu Wiesław Kiwior s. 101-117
Autorzy i środowisko formacji ze szczególnym uwzględnieniem Kościoła i wspólnoty Jan Śliwa s. 119-128
Czas i miejsce sprawowania Eucharystii Marian Pastuszko s. 129-188
Ewangelizacja kultury małżeństwa : (rozważanie w świetle papieskiego przemówienia do Roty) Henryk Stawniak s. 189-200
Systematyka tytułów nieważności małżeństwa w zakresie zgody małżeńskiej w KPK z 1983 r. Wojciech Góralski s. 201-211
Sakramentalność Kościoła a jego struktura społeczno-prawna Józef Krzywda s. 213-224
Sprawiedliwość Jerzy Laskowski s. 225-236
Leges de plebiscitis Jan Zabłocki s. 237-246
Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich : (próba charakterystyki) Józef Łapiński s. 247-255
"La paroisse. Commentaire des Canons 515-572", Jean-Claude Périsset, Paris 1989 : [recenzja] Wojciech Góralski Jean-Claude Périsset (aut. dzieła rec.) s. 257-260
"Gesetz im kanonischen Recht. Eine rechtssprachliche und systematisch-normative Untersuchung zu Grundproblemen der Erfassung des Gesetzes im katholischen Kirchenrecht", Lothar Wächter, St. Ottilien 1989 : [recenzja] Remigiusz Sobański Lothar Wächter (aut. dzieła rec.) s. 260-261
"Encyklopedia Katolicka", T. 5, pod red. J. Bieńkowskiego, Lublin 1989 : [recenzja] Remigiusz Sobański J. Bieńkowski (aut. dzieła rec.) s. 261-262
"Ius matrimoniale", T. I, Wojciech Góralski, Lublin 1990 : [recenzja] Henryk Stawniak Wojciech Góralski (aut. dzieła rec.) s. 262-267
"Die Paarformel "fides-mores". Eine sprachwissenschaftliche und entwicklungsgeschichtliche Untersuchung aus kanonistischer Sicht", Franz Kalde, St. Ottilien 1991 : [recenzja] Remigiusz Sobański Franz Kalde (aut. dzieła rec.) s. 267-269
"Ustawodawstwo karne rzymskich cesarzy chrześcijańskich w sprawach religijnych", Antoni Dębiński, Lublin 1990 : [recenzja] Henryk Kupiszewski Antoni Dębiński (aut. dzieła rec.) s. 269-271
"Pubes e viripotens nella esperienza giuridica Romana", Sebastiano Tafaro, Bari 1988 : [recenzja] Jan Zabłocki Sebastiano Tafaro (aut. dzieła rec.) s. 271-273
"Zagadnienie śmierci w kulturze Rzeczypospolitej czasów saskich", Bogdan Rok, Wrocław 1991 : [recenzja] Józef Mandziuk Bogdan Rok (aut. dzieła rec.) s. 273-275
Stowarzyszenie Kanonistów Polskich Henryk Stawniak s. 277-283
Sympozjum Sekcji Kanonistów przy Komisji Episkopatu do Spraw Nauki Katolickiej Henryk Stawniak s. 283-289
Doktorat ks. Stanisława Łupińskiego Henryk Stawniak s. 291
Doktorat ks. Henryka Burzyńskiego Henryk Stawniak s. 291-292