Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1975, Tom 18, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie do zagadnienia roli prawa w Kościele Remigiusz Sobański s. 3-24
Projekt rozszerzenia kolegium wyborców Papieża Walenty Wójcik s. 25-67
Zmiana przepisów o wydaleniu z zakonu Joachim Roman Bar s. 69-71
Wpływy chrześcijańskie na pierwotne prawo polskie w sprawach małżeńskich Marian Żurowski s. 73-87
Positivus actus voluntatis excludens matrimonium (can. 1086 § 2 CJC) Marian Pastuszko s. 89-101
Małżeńska przeszkoda uroczystej profesji zakonnej w prawie Dekretałów i nauce Dekretalistów do Bonifacego VIII Edward Górecki s. 103-124
Prałatury i kanonie katedralnej kapituły chełmskiej obrządku łacińskiego Paweł Pałka s. 125-145
Władza patriarchy względem duchowieństwa według aktualnie obowiązującego prawa kanonicznego dla Kościołów Wschodnich Katolickich Edmund Przekop s. 147-183
Ks. Stanisław Celestyn Puławski (1866-1937) Walenty Wójcik s. 185-209
Prace konsultorów grupy IV "De sacra Hierarchia" ("de Clericis") nad rewizją Kodeksu Prawa Kanonicznego Wojciech Góralski s. 211-256
"Prospettive canonistiche nella chiesa di oggi", Lorenzo Spinelli, Modena 1973 : [recenzja] Walenty Wójcik Lorenzo Spinelli (aut. dzieła rec.) s. 257-265
"De Lege Ecclesiae Fundamentali condenda. Conventus Canonistarum Hispano-Germanus Salmanticae diebus 20-23 Januarii 1972 habitus", Salmanticae 1974 : [recenzja] Remigiusz Sobański s. 266-277
"De exclusione indissolubitatis ex consensu matrimoniali eiusque probatione. Considerationes super recentiores sententias rotales", Zenon Grocholewski, Neapoli 1973 : [recenzja] Remigiusz Sobański Zenon Grocholewski (aut. dzieła rec.) s. 279-282
"Le mariage presumé. Dissertatio ad lauream in Facultate Iuris Canonici Pontificiae Universitatis Gregorianae", Joannes Mullenders, Romae 1971 : [recenzja] Marian Pastuszko Joannes Mullenders (aut. dzieła rec.) s. 282-288
"L'Educazione dei figli nella disciplina canonica. Dissertatio ad lauream in Facultate Iuris Canonici apud Pontificiam Universitatem Studiorum ax S. Thoma Aq. In Urbe", Jerardus Desiderio, Pompeix 1964 : [recenzja] Marian Pastuszko Jerardus Desiderio (aut. dzieła rec.) s. 288-293
"De innovatione processus matrimonialis in jure et in jurisprudentia S. R. Rotae", Aemilius Colagiovanni, Neapoli 1973 : [recenzja] Wojciech Góralski Aemilius Colagiovanni (aut. dzieła rec.) s. 293-297
"De curatore pro mente infirmis in causis matrimonialibus", Aegidius del Corpo, Napoli 1970 : [recenzja] Zenon Grocholewski Aegidius del Corpo (aut. dzieła rec.) s. 297-300
"La costituzione del rapporto processuale canonico", Alberto Comolli, Milano 1970 : [recenzja] Zenon Grocholewski Alberto Comolli (aut. dzieła rec.) s. 300-304
"Der Einfluss der katholischen Denkens auf das positive Recht", hrsg. von Theodor Tomadl, Wien 1970 : [recenzja] Zenon Grocholewski Theodor Tomandl (aut. dzieła rec.) s. 305-308
"Motu proprio Causas matrimoniales. Le cause matrimoniali nel diritto canonico. Come ottenere la nullità e lo scioglimento del matrimonio", Romualdo Pandini, Roma 1973 : [recenzja] Zenon Grocholewski Romualdo Pandini (aut. dzieła rec.) s. 308-311
"Compendio di sessuologia", Giacomo Santori, Saluzzo 1972 : [recenzja] Zenon Grocholewski Giacomo Santori (aut. dzieła rec.) s. 311-313
"Encyklopedia Katolicka", T. I : "Alfa i Omega-Baptyści", pod red. Feliksa Gryglewicza, Romualda Łukaszyka, Zygmunta Sułkowskiego, Lublin 1973 : [recenzja] Józef Glemp Feliks Gryglewicz (aut. dzieła rec.) Zygmunt Sułkowski (aut. dzieła rec.) Romuald Łukaszyk (aut. dzieła rec.) s. 313-317
"Zarys teologii prawa kanonicznego", Remigiusz Sobański, Warszawa 1973 : [recenzja] Karol Wypler Remigiusz Sobański (aut. dzieła rec.) s. 317-320
"Łukasz Watzenrode, życie i działalność polityczna (1447-1512)", Karol Górski, Wrocław [etc.] 1973 : [recenzja] Tomasz Janusz Jagiełło Karol Górski (aut. dzieła rec.) s. 320-322
Całkowita symulacja małżeństwa to trudny problem : (uwagi o wyroku rotalnym coram Arcturo de Jorio) Marian Pastuszko s. 323-325