Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1973, Tom 16, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo i sakrament jako czynniki kształtujące prawo kościelne Remigiusz Sobański s. 3-15
Kolegialność hierarchii kościelnej przed Soborem Watykańskim II Edward Sztafrowski s. 17-44
Zarys historyczny instytucji patriarchatu w Kościele Wschodnim w I tysiącleciu Edmund Przekop s. 45-72
Organizacja polskich klarysek w okresie stanisławowskim (1764-1795) Zenon Pięta s. 73-87
Fundacja klasztoru franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej Józef Barcik s. 89-128
Powstanie i początkowe dzieje Zgromadzenia SS. Rodziny Marii Hieronim Eug. Wyczawski s. 129-176
Normy postępowania w sprawach małżeńskich wydane przez Stolicę Apostolską dla diecezji Stanów Zjednoczonych Tadeusz Pieronek s. 177-204
Problem winy w karnym ustawodawstwie kanonicznym Marian Alfons Myrcha s. 205-275
Ksiądz profesor Michał Wyszyński (1890-1972) Wincenty Urban s. 277-285
Ks. Teodor Taczak (1878-1941) Józef Glemp s. 285-288
"Sozialreligiöse Strömungen im späten Mittelalter", Martin Erbstösser, Berlin 1970 : [recenzja] Walenty Wójcik Martin Erbstösser (aut. dzieła rec.) s. 289-293
"La qualificazione giuridica delle deliberazioni conciliari nelle fonti del diritto canonico", Gaetano Lo Castro, Milano 1970 : [recenzja] Walenty Wójcik Gaetano Lo Castro (aut. dzieła rec.) s. 293-299
"Prawo zakonne po Soborze Watykańskim II", Joachim Roamn Bar, Warszawa 1971 : [recenzja] Ferdynand Pasternak Joachim Roman Bar (aut. dzieła rec.) s. 299-302
Kurs posoborowego prawa kanonicznego dla sędziów i pracowników sądowych (Rzym, 15.X. - 15.XII.1971) Czesław Świniarski s. 303-307
Sesja naukowa kanonistów Marian Fąka s. 307-308
"Österreichisches Archiv für Kirchenrecht", 22, 1971 : [recenzja] Remigiusz Sobański s. 309-310
"Periodica de re morali canonica liturica", vol. 60, 1971, fasc. 4 ; vol. 61, 1972, fasc. 1: [recenzja] Ferdynand Pasternak s. 310-315
"Studia Warmińskie", T. VIII, 1971 : [recenzja] Ferdynand Pasternak s. 315-316