Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1983, Tom 26, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowa kodyfikacja jako zjawisko kościelne : (dyskusja przed promulgacją nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego) Remigiusz Sobański s. 3-12
Ustawodawstwo Dekretu Gracjana dotyczące przyjmowania do Kościoła katolickiego duchownych odłączonych Kazimierz Nasiłowski s. 13-82
Bractwo Męki Pańskiej w Krakowie (1595-1795) Antoni Ziercan s. 83-201
Celebrans Ofiary Eucharystycznej Marian Pastuszko s. 203-219
Przesłanki nierozwiązalności małżeństwa Tadeusz Pawluk s. 221-242
Przedmiot zgody małżeńskiej i zdolność do wypełnienia obowiązków w ocenie umysłu poprzedzającej rozważną decyzję nupturienta : studium w oparciu o nowsze wyroki rotalne Marian Al. Żurowski s. 243-283
Szkic biograficzny i bibliografia prac ks. arcybiskupa Józefa Glempa, Prymasa Polski Andrzej Franciszek Dziuba s. 285-297
"Kościół i prawo. Materiały pomocnicze do nauki prawa kanonicznego", pod red. Józefa Krukowskiego, Lublin 1981 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Józef Krukowski (aut. dzieła rec.) s. 299-301
"Kuria Rzymska : studium historyczno-kanoniczne", Edward Sztafrowski, Warszawa 1981 : [recenzja] Henryk Misztal Edward Sztafrowski (aut. dzieła rec.) s. 302-306
"Kirchliches Eherecht mit dem Entwurf der CIC-Reformkommission", Ulrich Mosiek, Hartmut Zapp, Freiburg im Breisgau 1981 : [recenzja] Marian Żurowski Ulrich Mosiek (aut. dzieła rec.) Helmut Zapp (aut. dzieła rec.) s. 306-307
"Preussische Kirchenpolitik in der Bismarckära - Die Diskussion in Staat und Evangelischer Kirche um eine Neuordnung der kirchlichen Verhältnisse Preussens zwischen 1866 und 1872", Gerhard Besier, Berlin-New York 1980 : [recenzja] Walenty Wójcik Gerhard Besier (aut. dzieła rec.) s. 307-317
"Causae historicae w postępowaniu beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym", Henryk Misztal, Lublin 1981 : [recenzja] Joachim Roman Bar Henryk Misztal (aut. dzieła rec.) s. 317-324
"Polscy kanoniści (wiek XIX i XX)", oprac. Joachim Roman Bar, [Warszawa] 1981 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Joachim Roman Bar (aut. dzieła rec.) s. 324-326
Sympozjum kanonistów w ATK dn. 7 XII 1981 r. Marian Rola s. 327-330
Posiedzenie naukowe na Wydziale Prawa Kanonicznego ATK dnia 22 marca 1982 r. Marian Rola s. 331-333
Sympozjum naukowe członków sądów kościelnych języka niemieckiego w St. Pölten (16-18 III 1982) Zenon Grocholewski s. 333-338